Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

En sjuk varg kan gå till anfall

I Finland har vargen gjort dödliga anfall mot människor i slutet av 1800-talet, åren 1881‒1882, när sannolikt en enda varg i Åbotrakten dödade 21 människor. Orsaken till detta vet man inte, men man har kommit med gissningar att vargen var sjuk, uthungrad eller kanske en hundvarg. Man vet att vargar också tidigare på 1800-talet attackerade människor i Finland.

Man har kunnat konstatera att vargen anfaller människan av tre orsaker:

  1. Vargen är sjuk. En sjuk varg kan bete sig fientligt eller tamt. Oftast lider vargar som biter människor av rabies. En sjuk varg kan bita flera människor, som då kan bli smittade med den livsfarliga sjukdomen. Friska vargar undviker människor.
  2. Vargar som jagar människor. Till exempel i Indien har man rapporterat fall där hungriga vargar börjat jaga barn då deras naturliga föda tagit slut.
  3. En varg som skyddar sig själv eller sina ungar kan i undantagsfall attackera en människa.

Spring inte undan och ge inte upp

Om du möter en varg, gör så här:

  • Försök avlägsna dig från den hotfulla situationen eller de alltför närgångna vargarna. Kom ihåg att en varg, även om den verkar tam och ofarlig, alltid är ett stort vilt djur och ett rovdjur. Undvik att springa undan, även om det skulle vara din första tanke. Om du inte har någon annan möjlighet att avlägsna dig, klättra högt upp, på en sten eller byggnad eller i ett träd.
  • Om vargen fortsätter med sitt hotfulla beteende och du inte genast kan ta dig ur situationen, undvik direktkontakt med vargen och försök verka så lugn och orädd som möjligt. Sträva till att komma ur situationen på ett eller annat sätt eller till att vargen lämnar dig i fred.
  • Om vargen anfaller dig eller biter, skrik hårt, försök se så stor ut som möjligt och vifta hotfullt med armarna. Ge under inga omständigheter upp. Du måste antingen skrämma vargen eller få den att ge upp sitt anfall. När vargen möter kraftigt motstånd ger den upp. Detta gäller tyvärr inte rabiessmittade vargar.

Om du stöter på en varg som beter sig hotfullt, meddela genast nödcentralen. Om vargens beteende inte är hotfullt, meddela om din vargobservation till rovdjurskontaktpersonen i den lokala jaktvårdsföreningen.