Samhället och de stora rovdjuren

De stora rovdjuren väcker starka reaktioner hos människor. De är fruktade och hatade samtidigt som man vill skydda dem och betraktar dem som symboler för vildmarkerna. För större delen av människorna är de stora rovdjuren i verkligheten ganska okända.

Inställningen till de stora rovdjuren

Finländarnas åsikter om vård och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Med tanke på vården av björn-, varg- och lodjursstammarna har man gjort undersökningar för att utreda vad finländarna tycker om saken. Informationen samlades in via enkäter, intervjuer och öppna frågestunder. Resultatet blev både positiva och negativa ställningstaganden. Läs mer


Naturfotografering

I naturen ser man väldigt sällan stora rovdjur, eftersom de är skygga djur som tack vare sina skarpa sinnen hinner undvika människan. Fotografering av rovdjur lyckas sällan utan gömsle och matning. I dag går rovdjursfotografering och rovdjursturism ofta hand i hand. Många naturfotografer erbjuder turister en möjlighet att få se och fotografera stora rovdjur. Läs mer


Turism

Stora rovdjur är intressanta dragplåster inom turismen. Ofta kan redan vetskapen om att det finns stora rovdjur i omgivningen skapa spänning och en känsla av att naturen är äkta och ursprunglig. Läs mer


Renskötsel och stora rovdjur

Största delen av renägarna godkänner att det finns stora rovdjur i renskötselområdet, förutsatt att de får ersättning för de skador rovdjuren orsakar och att rovdjursstammarna regleras. Mest positivt ställer man sig till rovdjuren i den norra delen av renskötselområdet och i yngre åldersgrupper. Läs mer