Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet
jul 01, 2016 17:33

Björnjaktlicenser för 183 individer

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en kvot på 183 björnar för den stamförvaltningsmässiga björnjakten. Det är 50 björnar mera än i fjol. Målet är att med hjälp av en förordning stabilisera björnstammen på nuvarande nivå utanför renskötselområdet och få björnstammen att sprida sig över ett större område. Läs mer

jun 22, 2016 10:07

Suurpedot.fi-webbsidan betjänar nu också på engelska och svenska

Suurpedot.fi-webbsidan har redan snart i femton år förmedlat officiell och tillförlitlig information om stora rovdjur åt finländarna. Finlands stora rovdjursärenden intresserar i allt högre grad också ytterom Finlands gränser. Därför har nu Suurpedot.fi publicerats också på svenska och engelska. Läs mer

jun 21, 2016 10:48

Antalet lodjur reducerades

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det i Finland finns cirka 2490–2560 lodjur som är äldre än ett år före jaktsäsongens början hösten 2016. Jämfört med i fjol har stammen vuxit bara i Mellersta Finland. I övriga delar av landet är lodjursstammen en smula mindre eller i det närmaste oförändrad. Läs mer

Finlands Viltcentral
jun 08, 2016 09:00

Förverkligandet av förvaltningsplan för vargen har god fart

Redan hälften av åtgärderna, i förvaltningsplanen för vargstammen som godkändes i januari 2015, har förverkligats. Åtgärder förknippade med själva vargen, distribuering och inhämtande av information och lokalbefolkningens möjligheter att vara med och befrämja skötseln av vargstammen inom området har förverkligats. Läs mer

Finlands Viltcentral
jun 07, 2016 13:46

Lämna in ansökan för höstens björnjakt via nätet

Dispenser för jakt på björn under jaktåret 2016-2017 kan nu ansökas. Det lönar sig att behändigt lämna in ansökningarna till Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Dispensansökningarna skall lämnas in senast den 17 juni. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
jun 03, 2016 16:05

Förslag till kvot för stamförvaltningsmässig björnjakt 178 björnar

Finlands Viltcentral
maj 13, 2016 13:56

Säg din åsikt om björnen – påverka förvaltningsplanen som ska uppdateras

Förvaltningsplanen för Finlands björnstam uppdateras under det här året. En viktig roll i uppdateringen av förvaltningsplanen är involverandet av medborgarna och intressegrupperna i processen. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och framåtblickande diskussion om Finlands björnärenden som stöd för uppdateringsprocessen. Läs mer

Finlands Viltcentral
maj 13, 2016 13:51

Gör inte björnen tam genom att mata

Björnarna har vaknat ur vintersömnen. Man gör många observationer av björn under våren och försommaren, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Det läraktiga djuret kollar varje år de ”fiskevatten” den konstaterat varit goda. Man får inte locka björnar med föda för att fotograferas med viltkameror, för på så sätt vänjer de sig vid lukten av människan. Läs mer

apr 22, 2016 13:54

Antalet björnar ökade i nästan hela landet

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns minst 1 720–1 840 björnar i Finland före jaktsäsongens början hösten 2016. Siffran inkluderar uppskattningsvis 350 ungar som föds i vår. Björnstammen i Finland har ökat med cirka 15 procent jämfört med motsvarande uppskattning i fjol (1 450–1 590). Läs mer

mar 12, 2016 17:07

Så här identifierar du spåren av ett stort rovdjur

När du rör dig i naturen kan du komma att gå hack i häl på en björn. Men ser du skillnad till exempel på varg- och hundspår? Och vet du vart du ska rapportera observationer av stora rovdjur? Läs mer

mar 12, 2016 16:55

Vet du vad du ska göra om du möter en björn?

Vågar man gå ut i bär- eller svampskogen? Utgångsmässigt undviker de stora rovdjuren människan, men i undantagsfall kan du råka öga mot öga med en björn. En expert berättar vad du ska göra. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 03, 2016 10:40

Lodjursbytet i hela landet 486 individer

Under jaktperioden som upphörde sista februari fick man 486 lodjur som byte. Under föregående jaktperiod blev bytet 477 djur. Viltforskningens senaste stamuppskattning är 2 700–2 795 lodjur som är äldre en ett år. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 02, 2016 10:49

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats. Det fälldes 43 vargar med stöd av dispenser i stamvårdande syfte i enlighet med förvaltningsplanen för vargstammen. 3 dispenser lämnade oanvända i Norra Karelen. Det här var den andra fångstperioden av ett tvåårigt försök, utgående från vilket man kan utvärdera jaktens effekter på stammen och vargarnas beteende. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 22, 2016 10:53

Jakt på varg i stamvårdande syfte börjar

Lördagen den 23 januari 2016 börjar det andra försöksåret med jakt på varg i stamvårdande syfte. Finlands viltcentral beviljade 46 dispenser för fångst av varg. Jakttiden pågår ända till den 21 februari. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 12, 2015 10:56

Dispens i stamvårdande syfte ansöktes för fångst av 48 vargar

I utkastet till förvaltningsplanen för vargstammen i Finland framförs att vargar från och med år 2015 kan fångas med stöd av dispens i stamvårdande syfte. Till Finlands viltcentral har fram till den 9 januari inkommit 18 ansökningar, i vilka dispens ansöks för fångst av totalt 48 vargar på 27 vargrevir. Flest dispenser ansöks i Kajanaland och Norra Karelen. Läs mer