Aktuellt

Finlands Viltcentral feb 02, 2016 10:49

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats

Varg i skog.

Jakten på varg i stamvårdande syfte har avslutats. Det fälldes 43 vargar med stöd av dispenser i stamvårdande syfte i enlighet med förvaltningsplanen för vargstammen. 3 dispenser lämnade oanvända i Norra Karelen. Det här var den andra fångstperioden av ett tvåårigt försök, utgående från vilket man kan utvärdera jaktens effekter på stammen och vargarnas beteende. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 22, 2016 10:53

Jakt på varg i stamvårdande syfte börjar

Varg i vinterlandskap nosar på marken.

Lördagen den 23 januari 2016 börjar det andra försöksåret med jakt på varg i stamvårdande syfte. Finlands viltcentral beviljade 46 dispenser för fångst av varg. Jakttiden pågår ända till den 21 februari. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 12, 2015 10:56

Dispens i stamvårdande syfte ansöktes för fångst av 48 vargar

Varg i vinterlandskap tar ett språng.

I utkastet till förvaltningsplanen för vargstammen i Finland framförs att vargar från och med år 2015 kan fångas med stöd av dispens i stamvårdande syfte. Till Finlands viltcentral har fram till den 9 januari inkommit 18 ansökningar, i vilka dispens ansöks för fångst av totalt 48 vargar på 27 vargrevir. Flest dispenser ansöks i Kajanaland och Norra Karelen. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.