Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

306 lodjur fälldes vid jakt i stamvårdande syfte

mån mars 07 14:27:00 2022

Finlands viltcentral beviljade totalt 321 dispenser för fångst av lodjur. Alla dispenser förutom en riktades till området söder om renskötselområdet. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Dispenserna i stamvårdande syfte riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Vinterns snöförhållanden skapade goda jaktförhållanden och möjliggjorde att i enlighet med rekommendationerna rikta dispensfångsten till individer som har rört sig i närheten av bebyggelse. Över 95 procent av dispenserna användes.

Naturresursinstitutet uppskattade att det fanns 2 155–2 280 över ett år gamla lodjur i Finland innan jaktsäsongen inleddes. Enligt uppskattningen ökade stammen i hela landet med cirka 100 individer sedan föregående år. Ifjol gjordes i Finland, liksom året innan, observationer av cirka 400 lodjurskullar.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam i sommar. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade observationer av kullar som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.