Lodjuret (Lynx lynx)

Lodjuret (Lynx lynx) är Finlands enda vilda kattdjur Precis som andra katter är den verkligen ett utpräglat rovdjur. Dess föda består nästan uteslutande av däggdjur och fåglar. När man i gamla tider pratade om lodjur var det främst om den värdefulla pälsen.

Lodjurets vackra fläckiga päls var från medeltiden framåt mycket eftertraktad och dyr i Skandinavien och Mellaneuropa. En pälsjägare kunde få så mycket som en hel årslön för en lopäls. På medeltiden menade man att ingen harm var så stor att inte en vacker lopäls kunde hjälpa upp humöret.

306 lodjur fälldes vid jakt i stamvårdande syfte

mån mars 07 14:27:00 2022

Finlands viltcentral beviljade totalt 321 dispenser för fångst av lodjur. Alla dispenser förutom en riktades till området söder om renskötselområdet. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Dispenserna i stamvårdande syfte riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Vinterns snöförhållanden skapade goda jaktförhållanden och möjliggjorde att i enlighet med rekommendationerna rikta dispensfångsten till individer som har rört sig i närheten av bebyggelse. Över 95 procent av dispenserna användes.

Naturresursinstitutet uppskattade att det fanns 2 155–2 280 över ett år gamla lodjur i Finland innan jaktsäsongen inleddes. Enligt uppskattningen ökade stammen i hela landet med cirka 100 individer sedan föregående år. Ifjol gjordes i Finland, liksom året innan, observationer av cirka 400 lodjurskullar.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam i sommar. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade observationer av kullar som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

Morrande lodjur

Lodjurets spår

Lodjurets spår är typiska kattdjursspår. Lon har fyra tår som syns i spårstämpeln. Lons tådynor ser små och runda ut, ibland som långsmala fingertoppar. Lon har sina vassa klor indragna när den rör sig, förutom i vissa undantagssituationer.