Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
maj 09, 2019 09:35

Tämj inte björnen genom att mata den

På våren och försommaren görs många björnobservationer, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man får dock inte erbjuda mathjälp åt björnarna, så att de inte vänjer sig allt för mycket vid människor.

I björnområden är det skäl till att komma ihåg en noggrann avfallshantering, såväl runt omkring stugorna som i omgivningen av andra byggnader, för redan lockande dofter drar till sig björnar.


Björnen ska vara rädd för människan
Man gör ofta björnobservationer i skydd av bilar eller byggnader. Björnen förstår nödvändigtvis inte att vara rädd för en människa i bil och kan uppföra sig likgiltigt. Beteendet ändras vanligen, då man stannar bilen. Då en björn får syn- eller hörselobservation av en människa borde den väja undan. Om så inte sker, är det skäl till att avlägsna sig från platsen.


Då och då måste man fördriva björnar som beter sig likgiltigt mot människor eller orsakar skador till exempel på bikupor. Polisen sköter om situationer som hotar den allmänna säkerheten tillsammans med storviltsassistans-tjänstehjälporganisationen (SRVA) som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, vars aktörer är utbildade i att agera vid fördrivningssituationer av björn.


Observationer av björn har blivit vardagligare, då viltkameror utrustade med rörelsesensorer har blivit allt mer vanliga. Björnen finner enkelt de lockbeten som förts ut i skogen och blir då fotograferad. Björnen är ett läraktigt djur och snabbt kopplar den samman vittringen av människa med att det är lätt att finna föda, varvid dess människoskygghet minskar. Man bör under inga omständigheter vänja björn vid vittringen av människan eller domesticera den. Man bör komma ihåg, att det är dispensbelagt att anlägga en åtel och även reglerat beträffande beten.


Meddela din björnobservation
Björnbeståndet uppskattas främst utgående från gjorda observationer av ungar. Därför är det viktigt, att alla observationer av ungar meddelas till rovdjurskontaktpersonen. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning lever det 2 020–2 130 björnar, äldre än ett år, i Finland.

Sök rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.