Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
apr. 04, 2019 08:08

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

Med stöd av Finlands viltcentral beviljade dispenser på skadebaserad grund fick man under den gångna vintern åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes fem järvar i Lappland och tre i Kajana. I Enontekis, Hyrynsalmi, Salla och Sodankylä fick man en järv som byte, i Savukoski och Suomussalmi två.

Av järvarna man fick som byte vara fyra hanar och fyra honor. Enligt Naturresursinstitutets undersökningar hade två av honorna fött ungar den här vintern. I frågavarande järvar fick man som byte i Sodankylä och Suomussalmi.

Dispensbeslutens villkor var, att vid fångsten ska man sträva efter att säkerställa, att en järvhona som har ungar i boet eller åtföljs av en under ett år gammal unge, inte fälls som byte. Finlands viltcentral låter utreda hur licensvillkoret i praktiken har tillämpats.

Jord och skogsbruksministeriet hade för det innevarande jaktåret fastställt den största tillåtna bytesmängden till åtta järvar, så som under de två föregående jaktåren. I enlighet med ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det förvaltningsområde som i järvstammens förvaltningsplan omfattar det norra och östra renskötselområdet, där största delen av de renskador som järven orsakar är belägna. Över hälften av alla ersatta renskador orsakade av stora rovdjur finner man i spåren efter järvarna.

Enligt Naturresursinstitutet uppskattade man att det i Finland vintern 2017/2018 sammanlagt rörde sig 270–300 järvar, varav 120–140 inom renskötselområdet. Järvstammen har de senaste åren vuxit i hela landet och brett ut sig allt mer även till områden söder om renskötselområdet. Numera kan man påträffa järvspår ända ner till de sydligaste delarna av Finland.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.