Aktuellt

Metsähallitus
apr 11, 2017 10:26

Det misstänks att en järv dödats olagligt i Taivalkoski

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har avslöjat ett misstänkt olagligt järvdråp i Taivalkoski. Polisen undersöker fallet som grovt jaktbrott. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 22, 2017 08:51

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renar. Bytet fram till mitten av mars blev sex hanar och två honor. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 10, 2017 14:58

Lodjursbytet minskade – bytet 399 individer

Perioden för lodjursjakt avslutades den sista februari och bytet blev 399 lodjur. I fjol var bytet 486 lodjur. I Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning bedömdes antalet lodjur i Finland uppgå till 2 490–2 560 över ett år gamla individer. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 28, 2017 14:00

Två dispenser för järvjakt har beviljats till Enontekis

Finlands viltcentral har beviljat dispens åt Käsivarsi renbeteslaget i Enontekis, för att fälla två järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 22, 2017 12:45

Vargbytet 25 vargar

Finlands viltcentral har under tiden januari – februari beviljat dispenser för fällande av 35 vargar ytterom renskötselområdet. Man har ansökt om dispenser för att sammanlagt få fälla 135 djur. Man har gjort sju stycken negativa beslut. I allmänhet har man beviljat dispens för ett djur åt gången. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 21, 2017 11:03

Två nya dispenser för järv har beviljats

Finlands viltcentral har torsdagen 16.2.2017 ytterligare beviljat, förutom de fyra redan tidigare beviljade dispenserna, två dispenser för fångst av järv som orsakar särskilt betydande skador på renar. Den ena av dispenserna har beviljats till renbeteslaget i Lappland och den andra till Muonio och Näkkilä renbeteslagens gemensamma dispensområde. Läs mer

Finlands Viltcentral
feb 16, 2017 16:29

De första dispenserna för järvjakt har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispens för att fälla fyra järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 31, 2017 12:53

Vargjakten fortskrider

Finlands viltcentral har i januari beviljat dispenser för att fälla 30 vargar utanför renskötselområdet. I en del av de beviljade besluten har antalet djur som får fällas begränsats från de ansökta. Det har gjorts fem negativa beslut. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 05, 2017 10:59

De första varglicenserna beviljades i Södra Tavastland och Norra Karelen

Finlands viltcentral har beviljat två dispenser för varg om sammanlagt fyra individer som får fällas. Dispenserna är beviljade i Södra Tavastland och Norra Karelen (Nurmes och Lieksa) för flockar som upprepade gånger har visat sig vid hus. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
jan 04, 2017 16:00

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår jakt på åtta järvar för att minska skador på ren

Ministeriet föreslår att i renskötselområdets norra och östra delar får fållas högst åtta järvar. Läs mer

dec 22, 2016 15:51

Utanför renskötselområdet får fällas 53 vargar

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag genom förordning att den årliga fångstkvoten utanför renskötselområdet är 53 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Till skillnad från utkastet till förordning har antalet höjts med 13 vargar på grund av Naturresursinstitutets mer exakta utvärdering av populationens storlek. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 15, 2016 10:12

Under hösten 179 björnar som byte

Under björnjaktsäsongen som nu avslutats fick man som byte sammanlagt 179 björnar, varav 69 fälldes på området för kvotjakt inom renskötselområdet. Innan jaktperioden inleddes uppskattades björnstammen till 1 720-1 840 över ett år gamla individer. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
nov 15, 2016 10:08

Utanför renskötselområdet får skjutas högst 40 vargar nästa vinter

I jord- och skogsbruksministeriets förordning föreslås att utanför renskötselområdet får årligen fällas 40 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Den tidigare förordningen för jaktåret 2015 - 2016 gällde bara stamförvaltningsmässig jakt. Kvoten var då 46 och fångsten 43 vargar. Hela jaktårets uttag var 78 vargar. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
okt 31, 2016 10:40

Bedömningen av stamvårdande jakt på varg klar - jakten fortsätter i ändrad form

I januari 2015 fastställde jord- och skogsbruksministeriet en förvaltningsplan för varg. I planen föreslogs ett tvåårsförsök som handlade om en mer flexibel vargjakt. Försöket pågick vintern 2015 och 2016. Målet var att jaga unga vargar och undvika att döda alfaindividr så att flockarnas livskraft inte ska riskeras. Enligt förvaltningsplanen ska man efter två år göra en bedömning av jakten, varefter man tar beslut om fortsatt jakt. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
okt 11, 2016 10:24

Jaktkvoten för denna jaktsäsong 404 lodjur

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som fastställer jaktkvoten för lodjur för den pågående jaktsäsongen. Utanför renskötselområdet får fällas högst 404 lodjur med stöd av stamförvaltningsmässiga licenser. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
okt 11, 2016 10:16

Stora rovdjur orsakade skador för upp till 7,4 miljoner euro år 2015

Värdet av skador som stora rovdjur orsakade år 2015 uppgår till ca 7,4 miljoner euro, vilket ligger 0,2 miljoner euro under föregående års nivå. Jord- och skogsbruksministeriet betalade ut ca hälften av ersättningarna i maj och nu betalar ministeriet ut den resterande delen av ersättningen. Läs mer

Finlands Viltcentral
sep 28, 2016 11:55

Jakt på lodjur inom renskötselområdet börjar

Man kan jaga lodjur med stöd av dispens i stamvårdande syfte inom renskötselområdet från och med 1 oktober ända fram till den sista februari. Finlands viltcentral beviljade i år sammanlagt sexton dispenser. Av lodjuren kan fjorton jagas i Kajanaland, ett i nordöstra Österbotten och ett i Lappland. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 19, 2016 13:00

Jakten på björn inleds

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 113 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds lördagen 20 augusti. Förutom med dispenserna kan man därtill på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 70 björnar, varav 15 på det västra och 55 på det östra renskötselområdet. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 16, 2016 09:52

Ge din insats till uppdateringsarbetet av förvaltningsplanen för lodjuret

Förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam uppdateras under åren 2016-2017. I åtgärdsurvalet för förvaltningsplanens uppdatering ingår en medborgardiskussion indelad i olika teman på internet. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och en framåtblickande diskussion om saker anknutna till lodjur som stöd för uppdateringsprocessen. Läs mer

Finlands Viltcentral
jul 21, 2016 09:36

Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

Fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet är möjlig från och med början av oktober. För fångsten måste dispens ansökas från Finlands viltcentral. Dispensansökningar för fångst av lodjur i stamvårdande syfte bör lämnas in till Finlands viltcentral senast måndagen 8.8.2016. Läs mer