Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet jan 04, 2017 16:00

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår jakt på åtta järvar för att minska skador på ren

Ministeriet föreslår att i renskötselområdets norra och östra delar får fållas högst åtta järvar. Läs nyheten

dec 22, 2016 15:51

Utanför renskötselområdet får fällas 53 vargar

Varg i vinterlandskap nosar på marken.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag genom förordning att den årliga fångstkvoten utanför renskötselområdet är 53 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Till skillnad från utkastet till förordning har antalet höjts med 13 vargar på grund av Naturresursinstitutets mer exakta utvärdering av populationens storlek. Läs nyheten

Finlands Viltcentral nov 15, 2016 10:12

Under hösten 179 björnar som byte

Björnen tittar bakom en träd.

Under björnjaktsäsongen som nu avslutats fick man som byte sammanlagt 179 björnar, varav 69 fälldes på området för kvotjakt inom renskötselområdet. Innan jaktperioden inleddes uppskattades björnstammen till 1 720-1 840 över ett år gamla individer. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 15, 2016 10:08

Utanför renskötselområdet får skjutas högst 40 vargar nästa vinter

Flock med tre vargar på snön.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning föreslås att utanför renskötselområdet får årligen fällas 40 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Den tidigare förordningen för jaktåret 2015 - 2016 gällde bara stamförvaltningsmässig jakt. Kvoten var då 46 och fångsten 43 vargar. Hela jaktårets uttag var 78 vargar. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 31, 2016 10:40

Bedömningen av stamvårdande jakt på varg klar - jakten fortsätter i ändrad form

Varg i högt gräs tittar in i kameran.

I januari 2015 fastställde jord- och skogsbruksministeriet en förvaltningsplan för varg. I planen föreslogs ett tvåårsförsök som handlade om en mer flexibel vargjakt. Försöket pågick vintern 2015 och 2016. Målet var att jaga unga vargar och undvika att döda alfaindividr så att flockarnas livskraft inte ska riskeras. Enligt förvaltningsplanen ska man efter två år göra en bedömning av jakten, varefter man tar beslut om fortsatt jakt. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 11, 2016 10:24

Jaktkvoten för denna jaktsäsong 404 lodjur

Lodjur i sommarpäls.

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som fastställer jaktkvoten för lodjur för den pågående jaktsäsongen. Utanför renskötselområdet får fällas högst 404 lodjur med stöd av stamförvaltningsmässiga licenser. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 11, 2016 10:16

Stora rovdjur orsakade skador för upp till 7,4 miljoner euro år 2015

En järv springer i snön.

Värdet av skador som stora rovdjur orsakade år 2015 uppgår till ca 7,4 miljoner euro, vilket ligger 0,2 miljoner euro under föregående års nivå. Jord- och skogsbruksministeriet betalade ut ca hälften av ersättningarna i maj och nu betalar ministeriet ut den resterande delen av ersättningen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral aug 19, 2016 13:00

Jakten på björn inleds

Björnen i skogen.

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 113 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds lördagen 20 augusti. Förutom med dispenserna kan man därtill på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 70 björnar, varav 15 på det västra och 55 på det östra renskötselområdet. Läs nyheten

Finlands Viltcentral aug 16, 2016 09:52

Ge din insats till uppdateringsarbetet av förvaltningsplanen för lodjuret

Lodjur i sommarpäls.

Förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam uppdateras under åren 2016-2017. I åtgärdsurvalet för förvaltningsplanens uppdatering ingår en medborgardiskussion indelad i olika teman på internet. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och en framåtblickande diskussion om saker anknutna till lodjur som stöd för uppdateringsprocessen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jul 21, 2016 09:36

Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

Ett lodjur bredvid ett hjortdjur det fångat.

Fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet är möjlig från och med början av oktober. För fångsten måste dispens ansökas från Finlands viltcentral. Dispensansökningar för fångst av lodjur i stamvårdande syfte bör lämnas in till Finlands viltcentral senast måndagen 8.8.2016. Läs nyheten

jun 22, 2016 10:07

Suurpedot.fi-webbsidan betjänar nu också på engelska och svenska

En varg står på en äng och ser frågande ut. Tänker du som jag?

Suurpedot.fi-webbsidan har redan snart i femton år förmedlat officiell och tillförlitlig information om stora rovdjur åt finländarna. Finlands stora rovdjursärenden intresserar i allt högre grad också ytterom Finlands gränser. Därför har nu Suurpedot.fi publicerats också på svenska och engelska. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jun 08, 2016 09:00

Förverkligandet av förvaltningsplan för vargen har god fart

Varg promenerar med kadaver i munnen.

Redan hälften av åtgärderna, i förvaltningsplanen för vargstammen som godkändes i januari 2015, har förverkligats. Åtgärder förknippade med själva vargen, distribuering och inhämtande av information och lokalbefolkningens möjligheter att vara med och befrämja skötseln av vargstammen inom området har förverkligats. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jun 07, 2016 13:46

Lämna in ansökan för höstens björnjakt via nätet

Björnen stirrar i skogen.

Dispenser för jakt på björn under jaktåret 2016-2017 kan nu ansökas. Det lönar sig att behändigt lämna in ansökningarna till Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Dispensansökningarna skall lämnas in senast den 17 juni. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jun 03, 2016 16:05

Förslag till kvot för stamförvaltningsmässig björnjakt 178 björnar

Finlands Viltcentral maj 13, 2016 13:56

Säg din åsikt om björnen – påverka förvaltningsplanen som ska uppdateras

Björnen tittar bakom en träd.

Förvaltningsplanen för Finlands björnstam uppdateras under det här året. En viktig roll i uppdateringen av förvaltningsplanen är involverandet av medborgarna och intressegrupperna i processen. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och framåtblickande diskussion om Finlands björnärenden som stöd för uppdateringsprocessen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral maj 13, 2016 13:51

Gör inte björnen tam genom att mata

En björnhona och tre ungar sitter på en myr med sina ryggar mot bilden. Ungarna håller sig tätt intill modern, två av dem står på bakbenen.

Björnarna har vaknat ur vintersömnen. Man gör många observationer av björn under våren och försommaren, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Det läraktiga djuret kollar varje år de ”fiskevatten” den konstaterat varit goda. Man får inte locka björnar med föda för att fotograferas med viltkameror, för på så sätt vänjer de sig vid lukten av människan. Läs nyheten

apr 22, 2016 13:54

Antalet björnar ökade i nästan hela landet

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns minst 1 720–1 840 björnar i Finland före jaktsäsongens början hösten 2016. Siffran inkluderar uppskattningsvis 350 ungar som föds i vår. Björnstammen i Finland har ökat med cirka 15 procent jämfört med motsvarande uppskattning i fjol (1 450–1 590). Läs nyheten

mar 12, 2016 17:07

Så här identifierar du spåren av ett stort rovdjur

Ett tassavtryck av en varg i sandjord. Ett måttband bredvid avtrycket visar att det är cirka tio centimeter brett.

När du rör dig i naturen kan du komma att gå hack i häl på en björn. Men ser du skillnad till exempel på varg- och hundspår? Och vet du vart du ska rapportera observationer av stora rovdjur? Läs nyheten

mar 12, 2016 16:55

Vet du vad du ska göra om du möter en björn?

Björnen stirrar i skogen.

Vågar man gå ut i bär- eller svampskogen? Utgångsmässigt undviker de stora rovdjuren människan, men i undantagsfall kan du råka öga mot öga med en björn. En expert berättar vad du ska göra. Läs nyheten

Finlands Viltcentral mar 03, 2016 10:40

Lodjursbytet i hela landet 486 individer

Ett lodjur springer i en skog i sommarskrud.

Under jaktperioden som upphörde sista februari fick man 486 lodjur som byte. Under föregående jaktperiod blev bytet 477 djur. Viltforskningens senaste stamuppskattning är 2 700–2 795 lodjur som är äldre en ett år. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.