Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet
nov 19, 2018 16:00

Definitionen ’hotfull varg’ behöver preciseras ytterligare

Enligt gruppen som håller på att uppdatera förvaltningsplanen för varg behöver definitionen av hotfull varg preciseras i synnerhet när det gäller tillgängliga observationsdata. Det behövs också mer forskningsdata om vargarnas beteende i tätbebyggda områden. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 05, 2018 12:00

Höstens byte 335 björnar högsta antalet hittills

I hela landet fick man sammanlagt 335 björnar som byte under björnjaktperioden, som upphörde i slutet av oktober. Jämfört med föregående år ökade bytesmängden med 103 djur. I södra Finland jagas björn med stöd av dispens i stamvårdande syfte och inom renskötselområdet med stöd av en regional kvot. Byteskvoten för hela landet höjdes med 100 individer från i fjol. Läs mer

Finlands Viltcentral
okt 24, 2018 14:11

Dispenser för lodjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Målsättningen med jakten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursbeståndet stabilt. Läs mer

Finlands Viltcentral
okt 15, 2018 08:40

På vargområden är det viktigt med förebyggande av hundskador

Då jaktsäsongen är som mest intensiv, är det bra för de som jagar med hund att stanna upp och även fundera på eventuella konfrontationer mellan varg och hund. Man kan delvis förebygga hundskador orsakade av varg. Förebyggande är särskilt viktigt inom vargrevirområdena och vid intilliggande gränsområden. Vargarna dödar varje år mellan 20–50 hundar i Finland, varav den största delen är jakthundar. Under innevarande jaktår har vargar redan dödat flera hundar runt om i landet. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 30, 2018 09:10

Dispenserna för vinterns lodjursjakt kan sökas

Nu kan dispenserna för jakt på lodjur jaktåret 2018–2019 sökas. Det rekommenderas att ansökningarna görs via Finlands viltcentrals elektroniska tjänst för dispensansökning. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 28 september. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 23, 2018 08:38

Risken nu som störst för fårskador orsakade av varg

I augusti och september är risken för fårskador orsakade av varg som störst. Valpar börjar följa med honorna för att öva sig på jakt, och fjolårsvalparna har stötts bort för att de ska söka sig egna revir. Dessa vargar kan söka lätta byten på betesmarker. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 16, 2018 13:45

Björnjakten startar

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 260 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds måndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man i renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar, varav 20 i det västra och 75 i det östra renskötselområdet. Läs mer

Finlands Viltcentral
jun 04, 2018 14:11

Sök dispens via nätet för höstens björnjakt

Nu kan dispenser för jakt på björn hösten 2018 sökas. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 22 juni via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst. Läs mer

Metsähallitus
maj 15, 2018 09:59

Rapport: Rekordartad övervakning av stora rovdjur

I fjol gjorde jakt- och fiskeövervakningen ett rekordartat antal inspektioner av jakten på stora rovdjur. Färre överträdelser än genomsnittet uppdagades. Läs mer

Metsähallitus
maj 15, 2018 09:56

Älgen kommer tvåa när Norra Karelen riktar in sig på björnjakt

I Norra Karelen jagar man ställvis mer björn än älg. Björnen är ett betydande storvilt särskilt i Ilomants, Lieksa och Nurmes. Björnjaktssäsongen inleds den 20 augusti. Läs mer

Metsähallitus
maj 15, 2018 09:51

Uppdaterade anvisningar för hur man ska möta ett stort rovdjur

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur. Läs mer

Finlands Viltcentral
maj 11, 2018 08:52

Tämj inte björnen med att mata den

Björnarna har vaknat upp från sin vintersömn. Det görs många björnobservationer under våren och försommaren, då det finns knappt om näring i naturen och när björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man ska inte locka björnar med föda för att fotograferas av viltkameror, så att de inte vänjer sig vid vittringen av människa. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 07, 2018 09:20

Lodjursbytet minskade något – bytet 387 individer

Perioden för lodjursjakt i stamvårdande syfte avslutades vid utgången av februari och bytet blev 387 lodjur. Förra jaktperioden var bytet 399 lodjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden 2 355–2 495 över ett år gamla lodjursindivider. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 02, 2018 12:28

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

Finlands viltcentral beviljade i januari och februari dispenser för fångst av åtta järvar som orsakade skador på renskötseln. Finlands viltcentral beviljade inte alla ansökningar. Bytet fram till slutet av februaris blev sex järvhanar och två järvhonor. Enligt Naturresursinstitutets undersökningar var de fällda järvhonorna vuxna dräktiga individer, som inte ännu fött sina ungar denna vinter. Läs mer

jan 15, 2018 16:12

Vinterns första dispenser för järv har beviljats till Kuusamo och Lappland

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för att döda tre järvar som orsakar särskilt betydande renskador. De skadebaserade dispenserna har beviljats till renbeteslagen Kuusamo Kallioluoma och Oivangis gemensamma dispensområde samt till renbeteslagen Lappland Kuivasalmi och Lappland. Läs mer

jan 10, 2018 09:57

Förordning tillåter begränsad jakt på åtta järvar

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning får man med dispens fälla åtta järvar i renskötselområdets norra och östra delar. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 06, 2017 11:46

Björnbytet i Finland 232 individer

Under björnjaktsäsongen som avslutades vid utgången av oktober fälldes i hela landet totalt 232 björnar. Bytesmängden ökade med 53 individer jämfört med ifjol. Brunbjörn jagas i södra Finland med stöd av dispens i stamvårdande syfte och på renskötselområdet med stöd av regional kvot. Läs mer

Finlands Viltcentral
sep 21, 2017 09:54

Jakten på lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet startar i början av oktober

Lodjur kan jagas med stöd av dispens från början av oktober till slutet av februari på renskötselområdet. I år beviljades totalt tjugo stycken dispenser. Av lodjuren kan tretton fällas i Kajana, fem inom Uleåborgs renskötselområde och två i Lappland. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 18, 2017 12:30

Björnjakten inleds

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 170 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds söndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot ytterligare fälla 85 björnar, varav 25 inom det västra och 60 inom det östra renskötselområdet. Läs mer

Finlands Viltcentral
jul 12, 2017 13:50

Fler dispenser för jakt på brunbjörn än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 170 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 85 brunbjörnar. Läs mer