Den främsta informationskällan om våra stora rovdjur

Webbplatsen Suurpedot.fi är Finlands främsta informationskälla på nätet om stora rovdjur. Vi erbjuder objektiv och tillförlitlig information om våra stora rovdjur och hjälper människor leva sida vid sida med dem.

Webbplatsen redigeras av Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och miljöministeriet.

När man möter ett stort rovdjur

Det lönar sig alltid att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Det lönar sig inte att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret.

Samhället och de stora rovdjuren

De stora rovdjuren väcker starka reaktioner hos människor. De är fruktade och hatade samtidigt som man vill skydda dem och betraktar dem som symboler för vildmarkerna. För större delen av människorna är de stora rovdjuren i verkligheten ganska okända.

Stamvård

Förvaltningsplaner för rovdjursstammarna

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren.

AKTUELLT