Vargen (Canis lupus)

Vargen (Canis lupus) är ett däggdjur som hör till hunddjuren. Biologiskt definierat är den av samma art som tamhunden. Vargen är det största av de vilda hunddjuren. Vargen är det mest sociala av de nordliga rovdjuren och lever helst i en flock bestående av en familj. Vargar kommunicerar genom hållning, tecken, miner, luktmarkeringar och ylande. Tvärtemot vad många tror ylar inte vargarna mer än vanligt vid fullmåne. Ylandet kan betyda att vargarna ska ut på jakt, vaktar sitt revir eller kallar på flocken.

Gör så här, om du hittar vargspår eller ser en varg

tors apr. 09 10:02:00 2020

Om du hittar vargspår eller ser en varg på gårdsplanen till ett bostadshus, men vargen avlägsnar sig från platsen när den upptäcker människor, ska du anmäla observationen till rovdjurskontaktpersonen i din boendekommun. För stamuppskattningen samt för bedömningen av eventuella andra åtgärder är det viktigt att man anmäler observationer.


Om du stöter på en varg som beter sig hotfullt, ska du genast göra en anmälan till nödcentralen. Anmälan till nödcentralen ska göras om vargen till exempel inte avlägsnar sig från gårdsplanen, om den fortsätter att röra sig i näromgivningen eller om den på annat sätt uppvisar oskyggt beteende när den får syn på människor.


Om en varg har dödat eller skadat egendom (hus- eller produktionsdjur), ska du kontakta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Samma anvisningar gäller även alla övriga stora rovdjur (björn, lodjur och järv).

Rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter (riista.fi)
Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Ylande vargflock

Vargens spår

Vargens spår är typiska för ett hunddjur. Det är mycket svårt att skilja mellan vargspår och spåren av en stor hund. Som hos hunddjur i allmänhet är spårstämplarna efter vargens framtassar (10-11 cm) större än efter baktassarna (9-10 cm). När man mäter vargens spårstämpel räknas klorna inte med.