Lodjuret (Lynx lynx)

Lodjuret (Lynx lynx) är Finlands enda vilda kattdjur Precis som andra katter är den verkligen ett utpräglat rovdjur. Dess föda består nästan uteslutande av däggdjur och fåglar. När man i gamla tider pratade om lodjur var det främst om den värdefulla pälsen.

Lodjurets vackra fläckiga päls var från medeltiden framåt mycket eftertraktad och dyr i Skandinavien och Mellaneuropa. En pälsjägare kunde få så mycket som en hel årslön för en lopäls. På medeltiden menade man att ingen harm var så stor att inte en vacker lopäls kunde hjälpa upp humöret.

Stamförvaltningsmässig jakt på lodjur avslutades

tis mars 03 10:07:00 2020

Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av totalt 242 lodjur. Användningsgraden för dispenserna var 88 procent. De exceptionella snöförhållandena försvårade lodjursjakten i Nyland och Egentliga Finland.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är vår rikligaste stam av stora rovdjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden uppskattningsvis 1 845–1 955 över ett år gamla lodjur. Antalet lodjurskullar har enligt Lukes uppskattning de senaste åren varit 330–370.

Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av Finlands lodjursstam i vår. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade kullobservationer som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Alla observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

Morrande lodjur

Lodjurets spår

Lodjurets spår är typiska kattdjursspår. Lon har fyra tår som syns i spårstämpeln. Lons tådynor ser små och runda ut, ibland som långsmala fingertoppar. Lon har sina vassa klor indragna när den rör sig, förutom i vissa undantagssituationer.