Aktuellt

< Föregående Nästa >
Metsähallitus
maj 15, 2018 09:51

Uppdaterade anvisningar för hur man ska möta ett stort rovdjur

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur.

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur. Webbplatsen tillhandahålls av Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och miljöministeriet.

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur. Webbplatsen tillhandahålls av Forststyrelsen, jord - och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och miljöministeriet.

Bestånden av alla fyra stora landrovdjur i Finland har ökat. Naturresursinstitutet uppskattar antalet vargar till 220‒245, björnar till ca 1 500, lodjur till ca 2 800 och järvar till ca 240. Vargstammen har stärkts med ungefär en tredjedel jämfört med fjolåret. Lodjuren har haft den största framgången och stammen har trefaldigats på 15 år."Nu var det hög tid att även förnya den officiella webbplatsen om stora rovdjur, Suurpedot.fi. Folk vill ständigt veta mer om stora rovdjur", berättar webbplatsens chefredaktör Hannaleena Mäki-Petäys, som är specialplanerare vid Forststyrelsen.

Att besökarna på webbplatsen vill ha mer information om hur man ska göra om man stöter på ett stort rovdjur visar att möten med stora rovdjur i naturen blivit allt vanligare. Det viktigaste budskapet som Suurpedot.fi vill förmedla är att man alltid ska hålla sig lugn om man möter ett stort rovdjur. Även om man skulle ha lust att skrika och springa iväg lönar det sig att vara tyst och undvika hastiga rörelser. Det är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. På samma gång kan man småprata lugnt och följa djurets rörelser, dock utan att stirra det direkt i ögonen. Om du stirrar på djuret kan det uppleva det som ett hot. Närmare anvisningar för möten med stora rovdjur och information om hur man rapporterar tecken på eller observationer av stora rovdjur finns på Suurpedot.fi.

"På naturumet Petola märker vi att intresset för stora rovdjur och hur man ska möta dem har ökat", säger specialplanerare Eeva Pulkkinen vid Forststyrelsen. Petola i Kuhmo är inriktat på stora rovdjur.

Forskarna vid Naturresursinstitutet producerar den information om arternas biologi och stammar samt lösning av konflikter i anslutning till stora rovdjur som presenteras på Suurpedot.fi. På webbplatsen ges också direkta anvisningar för hur observationer av stordjur ska rapporteras. "Uppskattningarna av bestånden förknippas ofta med passionerade ställningstaganden. Folk brukar anse att uppskattningarna antingen är för små eller för stora. Stora rovdjur ger också alltjämt upphov till känsloreaktioner", säger Naturresursinstitutets kommunikationsdirektör Johanna Torkkel.

Jakt är en sak som orsakar konflikter och diskussion. Innehållet som gäller jakt på webbplatsen Suurpedot.fi produceras av Finlands viltcentral, som kan bevilja dispens för jakt på björn, lo och varg. Viltcentralen samordnar också nätverket av frivilliga jägare (SRVA) som ger polisen handräckning vid konflikter som handlar om stora rovdjur. "Vid beviljandet av dispens förekommer samma fenomen som vid stamuppskattningar. Vissa anser att för mycket dispens beviljas, andra för lite. Vi vill emellertid öka förståelsen för de stora rovdjurens beteende och för jaktens beståndsvårdande karaktär", säger Klaus Ekman, kommunikationschef vid Finlands viltcentral.

Ytterligare information:
Kommunikationschef Aku Ahlholm, Forststyrelsen, tfn 040 4814890
Kommunikationsdirektör Johanna Torkkel, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 7333
Kommunikationschef Klaus Ekman, Finlands viltcentral, tfn 0400 463943

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.