Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
mar 03, 2020 10:07

Stamförvaltningsmässig jakt på lodjur avslutades

Den stamförvaltningsmässiga jakten på lodjur avslutades den sista februari. Bytet blev 212 lodjur. Bytesmängden ökade något jämfört med förra vintern, då 180 lodjur fälldes.

Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av totalt 242 lodjur. Användningsgraden för dispenserna var 88 procent. De exceptionella snöförhållandena försvårade lodjursjakten i Nyland och Egentliga Finland.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är vår rikligaste stam av stora rovdjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden uppskattningsvis 1 845–1 955 över ett år gamla lodjur. Antalet lodjurskullar har enligt Lukes uppskattning de senaste åren varit 330–370.

Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av Finlands lodjursstam i vår. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade kullobservationer som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Alla observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.