Aktuellt

< Föregående Nästa >
Metsähallitus
maj 15, 2018 09:59

Rapport: Rekordartad övervakning av stora rovdjur

I fjol gjorde jakt- och fiskeövervakningen ett rekordartat antal inspektioner av jakten på stora rovdjur. Färre överträdelser än genomsnittet uppdagades.

I fjol gjorde jakt- och fiskeövervakningen ett rekordartat antal inspektioner av jakten på stora rovdjur. Färre överträdelser än genomsnittet uppdagades.

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning granskade förra året inalles 9 500 vildmarksbesökare, framgår det av jakt- och fiskeövervakningsrapporten för år 2017. Det fanns mest att anmärka på för terrängtrafiken: Över 20 procent av de granskade snöskoterförarna körde utan tillstånd eller gjorde sig skyldiga till lagöverträdelser.

Läs mer om jakt- och fiskeövervakningsrapporten (på finska) på Eräluvat.fi (https://www.eraluvat.fi/erapalvelut/eravalvonta/valvontaraportit.html)

Jakt- och fiskeövervakarna ökade övervakningen för terrängtrafiken. Även fast det fanns mycket att anmärka på med terrängtrafiken, var det lite bättre ställt med tillståndsfrågorna än föregående år. Den största delen av kontrollerna i terrängtrafiken gällde snöskotrar, men jakt- och fiskeövervakarna övervakade även tidig körning med fyrhjuling på barmark.

16 procent av snöskoterförarna körde fortfarande utan tillstånd på snöskoterspåren eller på andra ställen i terrängen. Föregående år var andelen snöskoterförare utan tillstånd 17 procent. Dessutom antecknades lagöverträdelser i fem procent av kontrollerna.
Ett allt vanligare problem under de senaste åren har varit olaglig körning av snöskoter utanför lederna och spåren. Förare söker sig allt oftare till områden med orörd snö med sina snöskotrar.

Då kan de i värsta fall orsaka skador för plantskog eller störa rovfåglarnas häckning, säger Forststyrelsens överinspektör för jakt- och fiskeövervakning Juha Ahonen.

Under sommaren träffade Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare några lata bärplockare, som istället för att promenera körde med fyrhjulingar till bärställena.

Särskilt i fuktig terräng lämnar fyrhjulingarna svåra spår i naturen som återställs långsamt, konstaterar Ahonen.

Tillstånden bäst i skick hos jägarna

Minst otillåtna ärenden eller lagöverträdelser upptäcktes igen vid övervakningen av jakt. Enligt jakt- och fiskeövervakningsrapporten bröt tre procent av de granskade jägarna på ett eller annat sätt mot lagen. Att transportera ett oskyddat vapen i bil var den vanligaste olagligheten. Ett ändamålsenligt jakttillstånd saknades för 0,3 procent av de granskade jägarna.

Jakt- och fiskeövervakarna gjorde ett rekordartat antal inspektioner, 435, i anslutning till jakten på stora rovdjur. Fyra grova jaktbrott gällde stora rovdjur.

Däremot fanns det mer att anmärka på i aktiviteten hos fiskare och människor som rörde sig på naturskyddsområden. Av fiskarna fiskade 16 procent utan tillstånd eller olagligen. I nationalparkerna och naturskyddsområdena registrerades överträdelser i 10 procent av kontrollerna.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.