Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
okt. 26, 2020 13:58

Dispenserna för lodjur beviljade

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet.

På grund av lodjursstammens uppskattade ökning är antalet dispenser fler än föregående år. För området söder om renskötselområdet beviljades dispenser för fångst av totalt 307 lodjur. Dispenserna riktades till Södra och Norra Savolax, Kajanaland och Södra Tavastland, där lodjursstammen är störst eller stammen uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Människornas accepterande attityd mot lodjur, det kontinuerliga stamuppskattningssystemet och hanteringen av skador orsakade av lodjur visar att skötseln av den finländska lodjursstammen fungerar. Jakten i stamvårdande syfte möjliggör också bevarandet av den finländska vildmarkskulturen.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland före jaktsäsongen finns 2 065–2 170 över ettåriga lodjur. Enligt stamuppskattningen ökade stammen med över 200 individer sedan föregående år. Ifjol fanns det i Finland cirka 400 lodjurskullar.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade sju dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.