Aktuellt

< Föregående Nästa >
Naturresursinstitutet (Luke)
dec. 28, 2022 11:43

Det finns kring 400 järvar i de finska skogarna numera

Järven fridlystes 1982 vilket har lett till att stammen har ökat så småningom.Kuva: Aku Ahlholm

Enligt Naturresursinstitutet uppskattningar fanns det 390–410 järvar i Finland vårvintern 2022. Det uppskattade antalet är något större än uppskattningen vid samma tidpunkt år 2021 (390–400 järvar).

Enligt Naturresursinstitutet uppskattningar fanns det 390–410 järvar i Finland vårvintern 2022. Det uppskattade antalet är något större än uppskattningen vid samma tidpunkt år 2021 (390–400 järvar).

– Antalet individer i den finska järvstammen är ungefär tiofaldigt jämfört med läget i början av 1990-talet. Under de två senaste årtiondena har stammen stärkts snabbare än tidigare, säger Ilpo Kojola, forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.