Samlevnad med de stora rovdjuren

Människan och de stora rovdjuren har alltid levt sida vid sida i Finland. Attityderna till rovdjuren har varierat från positiv till negativ. Myter och legender om de stora rovdjuren har påverkat attityderna och har ofta väckt rädsla och direkt rovdjurshat.

I sagorna är björnen ömsom skogens visaste och modigaste, ömsom en lite dum klumpeduns. Vargen beskrivs ofta i sagor och sägner som ett grymt vilddjur. Lodjuret betraktas som ett av de vackraste djuren i Finlands natur, men det är inte förknippat med lika många föreställningar och berättelser som björnen och vargen. Järven är det minst kända av våra stora rovdjur. I renskötselområden har den betraktats som en skurk, men för övrigt förekommer inte många berättelser eller sagor om den.

De stora rovdjuren har också sin plats i konst och hantverk.

Goda eller onda rovdjur

Förhållningssättet till rovdjur har alltid varierat beroende på art. Björnen har genom tiderna också betraktats som vis och respekterats, medan man sällan haft något positivt att säga om vargen, som uppfattats som grym. Även om världen förändrats märks de gamla attityderna ännu i människors inställning till rovdjuren.

Läs mer 


Hantverk och konst

De stora rovdjuren och deras förhållande till människan beskrivs i böcker, filmer, danskonst, musik och annan konst. De stora rovdjuren har också inspirerat hantverkare.

Läs mer