Kuhmos naturum Petola

I Petola kan du lära dig mer om Finlands stora rovdjur - björn, varg, lo och järv. Du blir bekant med deras storlek och utseende, läten och spår, hur de rör sig och förökar sig samt deras levnadsvanor och livsmiljöer. Det finns också rikligt med information från rovdjursforskning.

Petola är mångsidigt

I Petola finns möjlighet, lokaler och redskap för olika slags undervisning. Petola erbjuder tillsammans med andra sevärdheter och utflyktsmål i närheten ett utmärkt mål för en flera dagars utfärd. Läs mer om Kuhmos naturum Petola på utinaturen.fi-sidorna.


Permanent utställning

Utställningen Rovdjuren i rörelse är indelad i olika avdelningar där Finlands och Kajanalands stora rovdjur presenteras med bilder, ljud, ljus och föremål. Kungsörnen räknas också i många sammanhang till de stora rovdjuren och den har därför också fått en plats i utställningen. Mer information finns också i Datateket, som har rikligt med tidskrifter och annan litteratur som behandlar de stora rovdjuren. Läs mer på www.luontoon.fi.


Naturstig

Petolas naturstig gör dig bekant med rovdjurens sinnen och levnadsvanor. Längs aktivitetsstigen kan var och en jämföra hur stora hopp man kan göra jämfört med lons jaktsprång, söka järvens bytesgömmor, kommunicera utan ord som vargar och jämföra sina egna krafter med björnens. Man har också tagit med berättelser från folkdiktningen om de stora rovdjurens uppkomst. Man kan också testa sin klyftighet genom att fundera på några gåtor om rovdjur.

Läs mer på www.utinaturen.fi.