Naturfotografering

I naturen ser man väldigt sällan stora rovdjur, eftersom de är skygga djur som tack vare sina skarpa sinnen hinner undvika människan. Fotografering av rovdjur lyckas sällan utan gömsle och matning. I dag går rovdjursfotografering och rovdjursturism ofta hand i hand. Många naturfotografer erbjuder turister en möjlighet att få se och fotografera stora rovdjur.

Upplevelser av stora rovdjur på fotograferingsplatser

Rovdjursfotografering med hjälp av matning började på 1970-talet. Före det fanns inte många fotografier på stora rovdjur. Till en början var det bara naturfotografer som använde gömslena, men nuförtiden går rovdjursfotografering och rovdjursturism ofta hand i hand.


Naturfotograferna lockar de stora rovdjuren till platsen med mat. Rovdjuren kommer gärna till matstället när de blir vana vid att få mat regelbundet på samma plats och utan att bli störda. Det är ofta ganska säkert att man ser björnar från gömslena. Kadavren besöks också av vargar och järvar. Lodjuren äter inte as, så dem kan man sällan fotografera från gömslen. På matningsplatsen kan man också få se kungs- och havsörnar samt andra rovfåglar.

Fotogömslen byggs inte var som helst

Rovdjuren lockas till platsen genom matning. Matningen regleras av flera lagar och förordningar. För att få bygga ett fotogömsle måste man ha markägarens tillstånd och dessutom kontakta kommunens miljövårdsmyndighet. Matningsplatsen kan skötas av en enskild aktör, och matning är tillåten om den inte orsakar hälsorisk, miljöförstöring eller risk för spridning av djursjukdomar. Om man vid matningen använder andra än vilda djur och slaktrester av dem måste man anmäla verksamheten till kommunalveterinären. Läs mer på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor.

Matningen för att locka stora rovdjur har väckt kontroverser. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar som bäst nya regler och instruktioner för fotografering och turism som baserar sig på matning av djuren.