Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Dispenserna för lodjur beviljade

tor 24 okt 2019 15:26:00

För området söder om renskötselområdet beviljades totalt 240 dispenser för fångst av lodjur. Antalet dispenser ökade jämfört med föregående år. Vid allokeringen av dispenserna betonades områden på vilka lodjursstammen är tätast och enligt stamuppskattningen har ökat.

De årliga stamuppskattningarna av lodjursstammen, stamuppskattningssystemets kontinuitet och det att skadorna orsakade av lodjur hålls under kontroll, visar att förvaltningen av den finländska lodjursstammen fungerar. Den stamvårdande fångsten har även möjliggjort att den finländska vildmarkskulturen bevaras.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland finns 1 845–1 955 över ettåriga lodjur.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade dispenser i stamvårdande syfte inom renskötselområdet redan tidigare i höst.

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.