Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

fre 25 jan 2019 15:05:00

Avsikten med den beviljade dispensen är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Erfarenheterna från tidigare år visar att det uppkommer skador under vinter- och vårmånaderna i och med att snöförhållandena är gynnsamma för järven. Den selektiva och begränsade fångsten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvbeståndet.


I jord- och skogsbruksministeriets förordning har man fastställt att den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2018–2019 är åtta järvar. I enlighet med förordningen kan dispenser beviljas endast till det förvaltningsområde som i förvaltningsplanen för järvbeståndet definieras som norra och östra renskötselområdet, där renskadorna orsakade av järv är störst.