Vargarnas antal och förekomst

De största vargstammarna finns nära östgränsen, men vargarna har ökat i antal i västra Finland. Kringvandrande och också bosatta vargar kan förekomma i hela landet.

Varg. Bild: Eero Kemilä

Storleken på vargflockens revir beror på mängden föda och vargar i området. I Finland är den genomsnittliga årliga revirstorleken 700-900 kvadratkilometer, beroende på sättet att räkna.

Utgående ifrån uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över vargarnas utbredning och de nyaste bedömningarna av vargarnas antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.