Lodjurets levnadsvanor och fortplantning

Lon rör sig smidigt och ljudlöst. Precis som andra kattdjur ser den bra i mörker. Ögonen är stora och hornhinnan speglar ljus. Lodjurets hörsel är välutvecklad i motsats till luktsinnet och lon lokaliserar sitt byte i huvudsak med hjälp av hörseln och den skarpa synen.

Med undantag av brunsttiden är lodjuret ensamlevande.

Hanarna har större revir än honorna och på en hanes revir kan det leva flera honor. Lon rör sig vid svagt ljus och om natten, ibland också om dagen. Den trivs i svåråtkomlig blockmark och backig terräng och om den känner sig hotad kan den klättra upp i ett träd.

På grund av lons skarpa sinnen får människor sällan se den. Lodjuret har inga naturliga fiender, men den undviker vargar.


Fortplantning

Lodjurets brunsttid infaller i februari-mars. Dräktighetstiden varar 63-72 dygn. Vanligen föder lon 2-3 ungar. Ungarna är beroende av mamman ända till följande vår.