Lodjurens antal och förekomst

Finlands rovdjursstam har ökat tack vare fridlysning och i dag påträffas lodjur över hela landet. Lodjurets revir varierar i storlek och kan vara 100-1000 kvadratkilometer. Hanarna har större revir än honorna och på en hanes revir kan det leva flera honor.

Lodjur i vinterpäls. Lodjur i vinterpäls. Foto: Lassi Rautiainen

Utgående ifrån uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över lodjurets utbredning och de nyaste bedömningarna av lodjurens antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.

Lodjursstammen har minskat med 20 procent jämför med i fjol

Enligt den senaste uppskattningen av stammen fortsätter minskningen av antalet lodjur som inleddes 2014. Stammen har minskat med cirka 20 procent jämfört med i fjol. Före jaktsäsongen 2018/2019 finns det uppskattningsvis 1 865–1 990 lodjur i Finland som är äldre än ett år.

Lodjurens utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur lodjursstammen är utbredd i Finland.