Lodjuret (Lynx lynx)

Lodjuret (Lynx lynx) är Finlands enda vilda kattdjur. Precis som andra katter är den verkligen ett utpräglat rovdjur. Dess föda består nästan uteslutande av däggdjur och fåglar. När man i gamla tider pratade om lodjur var det främst om den värdefulla pälsen.

Lodjurets vackra fläckiga päls var från medeltiden framåt mycket eftertraktad och dyr i Skandinavien. På sommaren är lodjurets päls rödgrå, men på vintern gråvit. Pälsen har bruna eller svarta fläckar och strimmor. På medeltiden menade man att ingen harm var så stor att inte en vacker lopäls kunde hjälpa upp humöret.

Lodjurets kännetecken

Lodjuret är den mest utpräglade jägaren bland våra stora rovdjur. På sommaren är lodjurets päls rödgrå och på vintern gråvit. Pälsen har bruna eller svarta fläckar och strimmor. Lodjuret har proportionellt längre ben än tamkatten och som andra kattdjur kan den dra in klorna. Den använder klorna när den jagar eller klättrar i träd. I spårstämplarna syns klorna vanligen inte, utom ibland i gångspår på skare.