Järvarnas antal och förekomst

Järven förekommer sparsamt i norra och östra Finlands ödemarker och sporadiskt i landets inre delar. Järven undviker bebyggelse och vill ha ett stort revir. Järvhanarnas revir kan vara flera tusentals kvadratkilometer stora och på en hanes revir kan det leva flera honor. Honornas revir har en storlek på hundratals kvadratkilometer.

En järv står på en lavhed och ser mot fotografen. Järv. Foto Kimmo Pöri

Utgående ifrån uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över järvarnas utbredning och de nyaste bedömningarna av järvarnas antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.

Antalet järvar ökade

I slutet av år 2018 fanns det cirka 270–300 järvar i Finland.

Järvens utbredning

Se på Naturresursinstitutets webbsidor hur järvstammen är utbredd i Finland.