Björnarnas antal och förekomst

Björnar förekommer i hela Finland med undantag av Åland. Björnstammen är kraftigast i östra Finland och Lappland, men björnar påträffas regelbundet också i södra och västra Finland.

Utgående från uppgifter som produceras av ett nätverk för rovdjursobservation kan man rita upp förekomstkartor för varje art. Kartorna visar antalet rovdjursobservationer per areal. De uttrycker variationen i rovdjursstammarnas regionala täthet under olika år, men berättar inte direkt antalet rovdjur.

Kartor över björnarnas utbredning och de nyaste bedömningarna av björnarnas antal hittar du på Naturresursinstitutets webbsidor.