Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
apr 09, 2020 10:02

Gör så här, om du hittar vargspår eller ser en varg

Vargen undviker i regel människor, och det är ovanligt att få syn på en varg. Den vanligaste observationen på revirområden är spår som vargen lämnat i snön under natten. Ibland kan en varg röra sig i närheten av bostadshus eller på gårdsplaner. Under våren görs observationer i synnerhet av unga vargindivider, som söker sig ett nytt revir. Att man får syn på en varg betyder inte alltid att det är fråga om en sådan situation som skulle kräva aktiva myndighetsåtgärder.

Om du hittar vargspår eller ser en varg på gårdsplanen till ett bostadshus, men vargen avlägsnar sig från platsen när den upptäcker människor, ska du anmäla observationen till rovdjurskontaktpersonen i din boendekommun. För stamuppskattningen samt för bedömningen av eventuella andra åtgärder är det viktigt att man anmäler observationer.


Om du stöter på en varg som beter sig hotfullt, ska du genast göra en anmälan till nödcentralen. Anmälan till nödcentralen ska göras om vargen till exempel inte avlägsnar sig från gårdsplanen, om den fortsätter att röra sig i näromgivningen eller om den på annat sätt uppvisar oskyggt beteende när den får syn på människor.


Om en varg har dödat eller skadat egendom (hus- eller produktionsdjur), ska du kontakta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Samma anvisningar gäller även alla övriga stora rovdjur (björn, lodjur och järv).

Rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter (riista.fi)
Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.