Aktuellt

< Föregående Nästa >
mars 12, 2016 16:55

Vet du vad du ska göra om du möter en björn?

Vågar man gå ut i bär- eller svampskogen? Utgångsmässigt undviker de stora rovdjuren människan, men i undantagsfall kan du råka öga mot öga med en björn. En expert berättar vad du ska göra.

Finlands stora rovdjur är björn, varg, lo och järv. Det är inte direkt någon trängsel av stora rovdjur i våra skogar, men i vissa områden rör det sig lite fler av dem. I Finland finns ungefär tretusen lodjur, tusenfemhundra björnar och drygt tvåhundra vargar och järvar. I praktiken är det mycket ovanligt att man stöter på en björn i naturen.  

Något exceptionellt har hänt om man plötsligt befinner sig vid samma bärställe som en björn.

Björnen har god hörsel och bra luktsinne, så den upptäcker vanligtvis människan i god tid och flyr från platsen. Men ibland kan vinden komma från fel håll så att björnen inte får vittring i tid. Björnen kan också bli överraskad om den är mycket koncentrerad på ett kadaver, berättar specialplanerare Harri Norberg vid Finlands viltcentral.

Bästa sättet att undvika björnar är att väsnas i skogen. Tala med din kamrat eller sjung för dig själv.

Backa, spring inte

Om du möter en björn, håll dig lugn. Skrik inte, men prata. Visa björnen att du inte är hotfull.

Backa från platsen. Vänd inte björnen ryggen, så att du ser vad den gör. Det är onödigt att springa eller klättra upp i ett träd, för björnen vinner dig i båda grenarna.

En arg björn brummar, svänger huvudet av och an, fäller öronen bakåt och tar en sprinters startställning. En nalle som stiger upp på bakbenen tänker däremot inte anfalla, utan försöker närmast få en bättre överblick över situationen.

En björn kan också göra skenanfall för att skrämma bort inkräktaren. Om björnen närmar sig och du har en bärhink eller ett löst klädesplagg, lämna det åt björnen att lukta på så får du ett försprång. Utgångsmässigt vill björnen också bara lugna ner situationen.

Om du ser en björnunge på marken eller i ett träd är honan också någonstans i närheten. Då är det bäst att avlägsna sig i samma riktining man kommit från, så snabbt som möjligt men lugnt. Honan försvarar sina ungar om hon upplever att de hotas, förklarar Norberg.

Kom ihåg att rapportera

Om björnen ändå anfaller, kasta dig på marken.

Lägg dig på mage eller i fosterställning och skydda huvud och nacke med armarna. Om du har en ryggsäck, lämna den som skydd för ryggen, råder Norberg.

Ring nödcentralen och berätta om farosituationen.

Alla rovdjursobservationer ska också meddelas till den lokala jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktperson. Om du alltså ser bara spår eller avföring av en björn så meddela också det. På det sättet får man värdefull information om de stora rovdjurens antal, rörelser och utbredning.

Kom ihåg vid en konfrontation

  • Håll dig lugn
  • Prata med björnen, skrik inte
  • Backa, vänd inte ryggen åt björnen
  • Gå, spring inte och klättra inte upp i ett träd
  • Lämna en bärhink eller ett klädesplagg åt björnen att lukta på
  • Som sista alternativ, kasta dig till marken

Nyttiga webbsidor om stora rovdjur

  • Lär dig känna igen spår och läten av våra stora rovdjur på suurpedot.fi.
  • Var de stora rovdjuren rör sig kan du se på adressen riistahavainnot.fi.
  • Om du hittar spår efter stora rovdjur, meddela den lokala rovdjurskontaktpersonen. Rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter hittar du i Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas riksomfattande databas på adressen riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.