Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
nov. 08, 2019 13:57

Höstens byte 305 björnar

I hela landet fick man sammanlagt 305 björnar som byte under björnjaktperioden, som upphörde i slutet av oktober. Jämfört med föregående år minskade bytesmängden med 30 djur. I södra Finland jagas björn med stöd av dispenser i stamvårdande syfte och inom renskötselområdet med stöd av en regional kvot. Byteskvoten för hela landet minskades med 42 individer från i fjol.

Antalet dispenser i Finland ytterom renskötselområdet var 228 och bytet 219 björnar. Jakten i stamvårdande syfte inriktades särskilt till områden i östra Finland med en tät björnpopulation. Över hälften (114) av björnarna som fångades med stöd av dispenser i stamvårdande syfte fälldes i Norra Karelen.

Den regionala kvoten för renskötselområdet var totalt 85 björnar, varav 15 på det västra renskötsel-området och 70 på det östra renskötselområdet. På det västra renskötselområdet fälldes 16 björnar. Kvoten för det västra renskötselområdet överskreds med två fällningar, då de två sista fällningarna skedde inom en kvarttimme. Sammanlagt fälldes 86 björnar på renskötselområdet.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning hade Finlands björnstam minskat något (omkring 5 %) jämfört med föregående år. Före jakten uppskattades stammens storlek till omkring 1 700 över ett år gamla björnar. Finlands björnstam uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.