Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
aug. 16, 2016 09:52

Ge din insats till uppdateringsarbetet av förvaltningsplanen för lodjuret

Förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam uppdateras under åren 2016-2017. I åtgärdsurvalet för förvaltningsplanens uppdatering ingår en medborgardiskussion indelad i olika teman på internet. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och en framåtblickande diskussion om saker anknutna till lodjur som stöd för uppdateringsprocessen.

Finlands viltcentral har på tjänsten otakantaa.fi (dinåsikt.fi) som upprätthålls av justitieministeriet publicerat ett diskussionsforum som hör till uppdateringen av förvaltningsplanen för lodjursstammen. Diskussionsämnena är indelade i fyra olika kategorier:

• förhållandet mellan människan, lodjuret och naturen,
• lodjursstammens utbredning, stammens storlek och stamuppskattning,
• jakten på lodjur,
• lodjuret ett djur som skapar olägenhet och skada.

Man önskar att diskussionerna tillför ett mervärde till planens uppdatering. Samtidigt ger man alla medborgare en möjlighet att delta i beredningen av förvaltningsplanen för det i Finland rikligaste förekommande rovdjuret.

– Vi önskar en konstruktiv och mångsidig diskussion som tar sikte på framtiden, informerar projektchef Mikko Toivola på Finlands viltcentral.

Toivola påminner om att alla synvinklar och åsikter är välkomna då de ges i en konstruktiv anda. Uppdateringsarbetet är ännu i det inledande skedet varför det nu är tid för att vara med och påverka. Diskussionen på tjänsten otakantaa.fi (dinåsikt.fi) är öppen för alla och den har öppnats på både finska och svenska. Diskussionen är öppen ända fram till slutet av oktober.

Gå till diskussionen 

Tilläggsuppgifter
Mikko Toivola, projektchef, Finlands viltcentral
029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.