Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
jan. 25, 2019 15:05

Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

Finlands viltcentral har beviljat en dispens för att döda en järv. Den skadebaserade dispensen har beviljats till Lapplands renbeteslag på ett begränsat fångstområde som är beläget i Sodankylä och även små delar i Enare.

Avsikten med den beviljade dispensen är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Erfarenheterna från tidigare år visar att det uppkommer skador under vinter- och vårmånaderna i och med att snöförhållandena är gynnsamma för järven. Den selektiva och begränsade fångsten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvbeståndet.


I jord- och skogsbruksministeriets förordning har man fastställt att den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2018–2019 är åtta järvar. I enlighet med förordningen kan dispenser beviljas endast till det förvaltningsområde som i förvaltningsplanen för järvbeståndet definieras som norra och östra renskötselområdet, där renskadorna orsakade av järv är störst.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.