Utplantering

Grundidén med utplantering är att återföra livskraftiga stammar till områden där djuren försvunnit utan att för den skull begränsa eller hindra djurens möjligheter att röra sig fritt.

Borde stora rovdjur utplanteras?

Metodens användbarhet begränsas av bristen på lämpliga ödemarksområden samt de utplanterade djurens benägenhet att återvända till sitt ursprungliga revir. Dessutom motsätter sig de lokala invånarna vanligen utplantering av rovdjur i deras hemtrakter. Enligt färska undersökningar har unga vargar brett ut sig avsevärt, vilket möjliggör artens spridning i hela landet utan utplantering.

Naturresursinstitutet har flyttat sammanlagt cirka 20 järvar och ungefär fem lodjur och björnar till nya områden i Finland. Vargar har inte flyttats. Flyttningarna har skett åren 1984−1998. Järvarna har förts från renskötselområdet till ställen utanför det, framför allt mellersta och västra Finland. Järvstammen som etablerat sig i Österbotten och mellersta Finlands norra delar är till stor del en följd av utplantering. Björnar och lodjur har flyttats till norra Tavastland och där finns nu etablerade stammar.