Järvens föda och jakt

Järven är en asätare. Den är en klumpig jägare jämfört med de andra stora rovdjuren, men på vintern kan den döda flera renar på en gång.

Järven är en asätare

Järven är en asätare som hör hemma i barrskogsregionen, men den jagar också själv små och medelstora hjortdjur, som tamrenar och skogsrenar. Den äter också små däggdjur, harar, rävar, fåglar och grodor och även bär.


Hur jagar järven?

Som jägare är järven klumpig jämfört med de andra stora rovdjuren. I fördelaktiga snöförhållanden jagar järven tam- och skogsrenar, men den kan inte fälla en vuxen älg. Jakt på hjortdjur kräver mjuk snö som bär järven men inte bytesdjuret.

Järven betraktas som ett grymt rovdjur eftersom den inte alltid dödar renen på en gång utan till exempel förlamar den genom att bita den i nackkotorna. Avståndet mellan hörntänderna är 25-35 mm. Om järven inte lyckas döda bytet genast syns ofta tydliga spår efter strid på platsen.

På vintern dödar järven ibland flera tamrenar eller skogsrenar på en gång. Det här är typiskt beteende för mårddjur, de dödar så att säga i reserv. Järven återvänder till kadavret precis som björnen. Den river av nacksenorna på bytet, klomärken syns vanligen inte. Ofta har bytets huvud tagits loss.