Ajankohtaista

Suomen riistakeskus
maalis 07, 2018 09:20

Ilvessaalis pienentyi hieman – saalis 387 yksilöä

Ilveksen kannanhoidollinen metsästyskausi päättyi helmikuun lopussa ja saaliiksi saatiin 387 ilvestä. Viime metsästyskaudella saalis oli 399 ilvestä. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan ennen nyt päättynyttä metsästyskautta 2355–2495 vuotta vanhempaa ilvesyksilöä. Lue lisää

maalis 02, 2018 12:28

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saaliiksi kahdeksan ahmaa

Suomen riistakeskus myönsi tammi- ja helmikuussa poikkeusluvat yhteensä kahdeksan porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Osaan poikkeuslupahakemuksista riistakeskus teki kielteisen päätöksen. Poikkeusluvilla saatiin saaliiksi helmikuun loppuun mennessä kuusi urosta ja kaksi naarasta. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan saaliiksi saadut naarasahmat olivat aikuisia yksilöitä, jotka olivat kantavia, eivätkä siten olleet vielä synnyttäneet pentuja tälle talvelle. Lue lisää

tammi 15, 2018 16:12

Talven ensimmäiset ahmapoikkeusluvat myönnetty Kuusamoon ja Lappiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat kolmen erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman tappamiseksi. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat on myönnetty Kuusamoon Kallioluoman ja Oivangin paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle sekä Lappiin Kuivasalmen ja Lapin paliskuntiin. Lue lisää

tammi 10, 2018 09:38

MMM:n asetus sallii kahdeksan ahman rajoitetun metsästyksen

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sallii kahdeksan ahman metsästyksen poikkeusluvalla Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue lisää

Suomen riistakeskus
marras 06, 2017 11:46

Suomessa saaliiksi 232 karhua

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 232 karhua. Saalismäärä kasvoi 53 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla. Lue lisää

Suomen riistakeskus
loka 23, 2017 15:11

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen pidempiaikainen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen. Lue lisää

loka 23, 2017 14:43

Ilvesten pyyntiin myönnettiin 404 poikkeuslupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen pidempiaikainen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen. Lue lisää

Suomen riistakeskus
syys 21, 2017 09:54

Poronhoitoalueen ilveksen kannanhoidollinen metsästys alkaa lokakuun alussa

Ilvestä voi poronhoitoalueella metsästää poikkeusluvilla lokakuun alusta helmikuun loppuun saakka. Poikkeuslupia myönnettiin tänä vuonna yhteensä kaksikymmentä kappaletta. Ilveksistä kolmetoista voidaan pyydystää Kainuussa, viisi Oulun poronhoitoalueella ja kaksi Lapissa. Lue lisää

Luonnonvarakeskus
elo 21, 2017 14:49

Pantasusien paikannustiedot avautuneet

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät jälleen pantasusien paikannustiedot. Seurannassa on yhdeksän sutta. Palvelusta löytyy myös kesän pantaseurantojen perusteella tehty kartta susien reviireistä. Kartan avulla metsästäjät voivat hahmottaa alueet, joissa on mahdollista kohdata susia. Lue lisää

Suomen riistakeskus
elo 18, 2017 12:30

Karhunmetsästys alkaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen sunnuntaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua, joista 25 läntisellä ja 60 itäisellä poronhoitoalueella. Lue lisää

Suomen riistakeskus
heinä 12, 2017 13:50

Karhun poikkeuslupia viime vuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua. Lue lisää

heinä 07, 2017 12:48

Kanta-arvio 2017: Ilveskanta edelleen hienoisessa laskussa

Uusimman arvion mukaan vuonna 2014 alkanut ilveskannan laskusuunta jatkuu. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Ennen metsästyskautta 2017/2018 Suomessa arvioidaan olevan 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Lue lisää

kesä 07, 2017 11:32

Suomen susikannan kooksi arvioidaan 150–180 sutta

Uusimman susikanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta. Susikanta on vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Lue lisää

Luonnonvarakeskus
touko 10, 2017 09:36

Luonnonvarakeskus on varustanut lähettimellä 14 sutta

Luonnonvarakeskus (Luke) on varustanut GPS-pannalla 14 sutta helmi-maaliskuussa 2017. Näistä aiemmin pannoittamattomia oli 12, ja lisäksi kahden pannoitetun suden toimimaton panta vaihdettiin uuteen. Pannoitukset ovat päättyneet tältä keväältä. Lue lisää

Metsähallitus
huhti 11, 2017 10:03

Ahma epäillään tapetun laittomasti Taivalkoskella

Metsähallituksen erävalvonta on paljastanut epäillyn laittoman ahmantapon Taivalkoskella. Poliisi tutkii tapausta törkeänä metsästysrikoksena Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 22, 2017 08:51

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saaliiksi kahdeksan ahmaa

Suomen riistakeskus myönsi helmikuussa poikkeusluvat kahdeksan porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Saaliiksi saatiin maaliskuun puoliväliin mennessä kuusi urosta ja kaksi naarasta. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 10, 2017 14:58

Ilvessaalis pienentyi – saalis 399 yksilöä

Ilveksen metsästyskausi päättyi helmikuun lopussa ja saaliiksi saatiin 399 ilvestä. Vuotta aikaisemmin saalis oli 486 ilvestä. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmässä kanta-arviossa ilvesten määräksi Suomessa arvioitiin 2490–2560 vuotta vanhempaa yksilöä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 28, 2017 14:00

Kaksi ahmapoikkeuslupaa Enontekiölle

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan kahden erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi Käsivarren paliskunnan vahinkoalueilta Enontekiöltä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 22, 2017 12:45

Susisaalis 25 sutta

Suomen riistakeskus on tammi- ja helmikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Lupia on haettu yhteensä 135 eläimen kaatamiseksi. Kielteisiä päätöksiä on tehty seitsemän kappaletta. Pääsääntöisesti poikkeuslupa on myönnetty yhdelle eläimelle kerrallaan. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 21, 2017 11:03

Kaksi uutta ahmapoikkeuslupaa myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt torstaina 16.2.2017 myönnettyjen neljän poikkeusluvan lisäksi poikkeusluvat kahden erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Toinen poikkeusluvista on myönnetty Lapin paliskunnan ja toinen Muonion ja Näkkälän paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle. Lue lisää

Recent Facebook activity