Ajankohtaista

Suomen riistakeskus maalis 05, 2015 12:10

Ilvessaalis koko maassa 477 yksilöä

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 477 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 505 eläintä. Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Riistantutkimuksen tuorein kanta-arvio on 2 740 – 2 890 vuotta vanhempaa ilvestä. Lue koko uutinen

helmi 20, 2015 13:25

Maanantaina alkava sudenmetsästys saa myös valvojat liikkeelle

Susia on metsästetty viime vuosina vain niiden aiheuttamien vahinkojen perusteella. Maanantaina 23.2. alkaa kuitenkin susien kannanhoidollinen metsästys ensimmäistä kertaa kahdeksan vuoteen. Suomen riistakeskus on myöntänyt koko maahan 24 poikkeuslupaa. Metsähallitus julkaisi Erätoimittajapäivillä Yli-Iissä linjauksia suden metsästyksen valvonnasta. Lue koko uutinen

Metsähallitus helmi 02, 2015 07:00

Suurpedot.fi päivitti ohjeet pedon kohtaamiseen

Piirroskuva, jossa äiti ja poika juoksevat avojaloin pakoon heitä jahtaavaa sutta. Äiti pitää poikaa kiinni kädestä.

Suomalaiset kohtaavat yhä useammin suurpetoja luonnossa. Maan virallinen suurpetosivusto Suurpedot.fi vastasi lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen ja uudistui täysin. Sivustolta suomalaiset löytävät nyt muun muassa ohjeet suurpetojen kohtaamiseen. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö. Lue koko uutinen

joulu 19, 2014 13:17

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille

Kolme sutta jolkottelee lumihangella.

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille 18.12. Sen tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviireillä asuvien ihmisten tarpeet. Susien määrä alkoi vähentyä vuonna 2007. Todennäköisenä syynä tähän pidetään salametsästystä. Toisaalta susialueilla asuvat ihmiset ovat kokeneet, ettei heillä ole keinoja puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin. Näihin haasteisiin etsitään nyt ratkaisua. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus marras 11, 2014 16:41

Karhusaalis hieman edellisvuotta pienempi

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella Suomessa saatiin saaliiksi 117 karhua. Saaliista 44 karhua saatiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueelta. Ennen metsästyskautta Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 140–1 270 yli vuoden ikäistä yksilöä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus loka 23, 2014 15:41

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 503 ilveksen pyytämiseen. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö syys 16, 2014 11:22

Ilveksen metsästyskiintiöt vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Kiintiöt asetettiin kahdelle kannanhoitoalueelle, jotka ovat poronhoitoalue ja muu Suomi. Kannanhoitoalueet määritellään ilveksen hoitosuunnitelmassa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö heinä 30, 2014 10:43

Ilveksen kaatokiintiö lausunnoille – Kannanhoitoalueisiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 19, 2014 10:39

Ahman hoitosuunnitelma vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ahman hoitosuunnitelman. Ahma oli tähän asti ainoa suurpeto, jolla ei ollut hoitosuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on tukea ahmakannan kasvua ja levittäytymistä uusille alueille sekä ehkäistä ahman aiheuttamia porovahinkoja. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 04, 2014 10:17

Karhunkaatolupia vähennetään viime vuodesta

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 115 karhun kaatokiintiötä. Tämä olisi 17 karhua vähemmän kuin viime vuonna. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö touko 19, 2014 14:43

Haaskojen käyttö metsästyksessä halutaan kieltää osaksi vuotta

Karhu (Ursus arctos) on Euroopan suurin petoeläin. Puolikuvassa karhu on soulla ja katsoo ylöspäin.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Haaskaseminaarin Kuhmossa 15.5. Seminaarissa ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö huhti 30, 2014 10:30

Vuoden 2013 suurpetovahingot 8,5 miljoonaa euroa

Suomen riistakeskus huhti 29, 2014 10:27

Luonnossa työskenteleville ohjeet suurpetojen kohtaamiseen

Luonnossa työskentelevä voi työssään kohdata jonkun Suomen suurpedoista: karhun, suden, ilveksen tai ahman. Luonnossa työtään tekeville ja heidän työnantajilleen on laadittu opas suurpetojen aiheuttamien pelkojen hälventämiseksi sekä toimintaohjeeksi kohtaamisien varalle. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus huhti 29, 2014 10:23

Kansalaiset aktiivisia sudenhoitosuunnitelman keskustelufoorumilla

Suomen riistakeskus päivittää yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa maa- ja metsätalousministeriölle vahvistettavaksi. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua työhön esittämällä näkemyksiään susista netissä olevalla keskustelufoorumilla. Seuraavaksi foorumilla avautuu keskustelu susien mahdollisista hyödyistä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus maalis 20, 2014 09:26

Susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään, osallistu ongelmien ratkaisujen kehittämiseen

Suomen riistakeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat avanneet internetissä kaikille avoimen keskustelufoorumin. Foorumilla on mahdollisuus osallistua susikannan hoidon toimenpiteiden kehittämiseen kertomalla omista kokemuksistaan ja esittämällä omat perustellut näkemyksensä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus tammi 30, 2014 09:13

Sudenhoitosuunnitelma päivitetään – Susialueiden ihmiset mukaan työhön

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2014 merkittävimpiä hankkeita on Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Ministeriö on tulosohjannut työn Suomen riistakeskuksen tehtäväksi. Suomen riistakeskus aloittaa susikannan hoitosuunnitelman päivitystyön tekemällä kaksi kyselytutkimusta. Niissä kysytään susialueilla asuvilta kansalaisilta ja sidosryhmiltä, miten juuri heidän alueellaan olisi susien suhteen hyvä toimia. Tulevasta hoitosuunnitelmasta halutaan tehdä selkeä ja konkreettinen toimintamalli, johon paikalliset ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja joka samalla turvaisi elinvoimaisen susikannan. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.