Ajankohtaista

Suomen riistakeskus touko 29, 2015 09:01

Ethän houkuttele karhua pihaasi?

Karhu kurkistaa männyn takaa.

Karhuja havaitaan erityisen paljon keväällä ja alkukesällä, jolloin luonnossa on niukasti ravintoa tarjolla ja otsot joutuvat liikkumaan paljon jopa valoisaan aikaan. Karhuja ei tule tieten tahtoen ruokkia tai houkutella asutuksen lähelle edes ruoan hajuilla. Karhu on suurpeto, joka kesyyntyessään aiheuttaa vaaraa ja vahinkoa. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus touko 28, 2015 15:00

Sähköä nallen hunajatuskaan – hyvin huollettu sähköaita estää hunajavarkaudet

Sähköiskun saanut karhu kunnioittaa yleensä sähköaitaa ja jättää mehiläispesät rauhaan. Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton kanssa kehittänyt tarhojen suojausmenetelmiä. Sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, vaikka siitä aiheutuu tarhaajalle ylimääräistä työtä ja kuluja. Tarhojen sijainti ja maasto voivat myös olla haasteellisia sähköiselle suojaukselle. Aitakaan ei anna täydellistä suojaa, jos aidan huolto ja virtalähteen kunto laiminlyödään. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus touko 27, 2015 15:00

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset kannanhoidollisista susipoikkeusluvista

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 25.5.2015 tekemillään 13 päätöksellä valitukset kannanhoidollisen sudenmetsästyksen poikkeusluvista. Valituksen kohteena olleet Suomen riistakeskuksen päätökset koskivat poikkeuslupia, joilla oli mahdollistettu 8 suden metsästäminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö huhti 16, 2015 17:54

Vuoden 2014 suurpetovahingot 7,6 miljoonaa euroa

Suurpedot aiheuttivat hieman yli 7,6 miljoonan euron vahingot vuonna 2014. Edellisvuodesta vahingot laskivat lähes miljoona euroa. Eduskunnan myöntämän 3,7 miljoonan euron lisämäärärahan turvin voidaan vahingot maksaa nyt yhdessä erässä täysimääräisenä. Vahinkokorvauksien maksaminen aloitetaan välittömästi. Lue koko uutinen

huhti 07, 2015 09:34

Näin tunnistat suurpedon jäljet

Suden jälki hiekkamaassa. Vieressä on mittanauha, joka osoittaa jäljen olevan noin 10 senttimetriä leveä.

Luonnossa liikkuessa saatat kulkea sananmukaisesti karhun kintereillä. Mutta erotatko esimerkiksi suden jäljet koirasta? Ja tiedätkö, minne suurpetohavainnot tulee ilmoittaa? Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus maalis 16, 2015 11:00

Kannanhoidollinen sudenpyynti päättynyt tältä metsästysvuodelta

Suden kannanhoidollinen metsästys on päättynyt tältä kaudelta. Susikannan hoitosuunnitelman mukaisilla kannanhoidollisilla poikkeusluvilla kaadettiin 17 sutta. Tämä oli ensimmäinen vuosi kokeilusta, jonka vaikutuksia susilaumojen elinvoimaisuuteen ja kansalaisten asenteisiin susia kohtaan aletaan nyt arvioida tulevaisuutta varten. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus maalis 05, 2015 12:10

Ilvessaalis koko maassa 477 yksilöä

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 477 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 505 eläintä. Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Riistantutkimuksen tuorein kanta-arvio on 2 740 – 2 890 vuotta vanhempaa ilvestä. Lue koko uutinen

helmi 20, 2015 13:25

Maanantaina alkava sudenmetsästys saa myös valvojat liikkeelle

Susia on metsästetty viime vuosina vain niiden aiheuttamien vahinkojen perusteella. Maanantaina 23.2. alkaa kuitenkin susien kannanhoidollinen metsästys ensimmäistä kertaa kahdeksan vuoteen. Suomen riistakeskus on myöntänyt koko maahan 24 poikkeuslupaa. Metsähallitus julkaisi Erätoimittajapäivillä Yli-Iissä linjauksia suden metsästyksen valvonnasta. Lue koko uutinen

Metsähallitus helmi 02, 2015 07:00

Suurpedot.fi päivitti ohjeet pedon kohtaamiseen

Piirroskuva, jossa äiti ja poika juoksevat avojaloin pakoon heitä jahtaavaa sutta. Äiti pitää poikaa kiinni kädestä.

Suomalaiset kohtaavat yhä useammin suurpetoja luonnossa. Maan virallinen suurpetosivusto Suurpedot.fi vastasi lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen ja uudistui täysin. Sivustolta suomalaiset löytävät nyt muun muassa ohjeet suurpetojen kohtaamiseen. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö. Lue koko uutinen

joulu 19, 2014 13:17

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille

Kolme sutta jolkottelee lumihangella.

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille 18.12. Sen tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviireillä asuvien ihmisten tarpeet. Susien määrä alkoi vähentyä vuonna 2007. Todennäköisenä syynä tähän pidetään salametsästystä. Toisaalta susialueilla asuvat ihmiset ovat kokeneet, ettei heillä ole keinoja puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin. Näihin haasteisiin etsitään nyt ratkaisua. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus marras 11, 2014 16:41

Karhusaalis hieman edellisvuotta pienempi

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella Suomessa saatiin saaliiksi 117 karhua. Saaliista 44 karhua saatiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueelta. Ennen metsästyskautta Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 140–1 270 yli vuoden ikäistä yksilöä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus loka 23, 2014 15:41

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 503 ilveksen pyytämiseen. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö syys 16, 2014 11:22

Ilveksen metsästyskiintiöt vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Kiintiöt asetettiin kahdelle kannanhoitoalueelle, jotka ovat poronhoitoalue ja muu Suomi. Kannanhoitoalueet määritellään ilveksen hoitosuunnitelmassa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö heinä 30, 2014 10:43

Ilveksen kaatokiintiö lausunnoille – Kannanhoitoalueisiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 19, 2014 10:39

Ahman hoitosuunnitelma vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ahman hoitosuunnitelman. Ahma oli tähän asti ainoa suurpeto, jolla ei ollut hoitosuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on tukea ahmakannan kasvua ja levittäytymistä uusille alueille sekä ehkäistä ahman aiheuttamia porovahinkoja. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 04, 2014 10:17

Karhunkaatolupia vähennetään viime vuodesta

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 115 karhun kaatokiintiötä. Tämä olisi 17 karhua vähemmän kuin viime vuonna. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö touko 19, 2014 14:43

Haaskojen käyttö metsästyksessä halutaan kieltää osaksi vuotta

Karhu (Ursus arctos) on Euroopan suurin petoeläin. Puolikuvassa karhu on soulla ja katsoo ylöspäin.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Haaskaseminaarin Kuhmossa 15.5. Seminaarissa ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö huhti 30, 2014 10:30

Vuoden 2013 suurpetovahingot 8,5 miljoonaa euroa

Suomen riistakeskus huhti 29, 2014 10:27

Luonnossa työskenteleville ohjeet suurpetojen kohtaamiseen

Luonnossa työskentelevä voi työssään kohdata jonkun Suomen suurpedoista: karhun, suden, ilveksen tai ahman. Luonnossa työtään tekeville ja heidän työnantajilleen on laadittu opas suurpetojen aiheuttamien pelkojen hälventämiseksi sekä toimintaohjeeksi kohtaamisien varalle. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus huhti 29, 2014 10:23

Kansalaiset aktiivisia sudenhoitosuunnitelman keskustelufoorumilla

Suomen riistakeskus päivittää yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa maa- ja metsätalousministeriölle vahvistettavaksi. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua työhön esittämällä näkemyksiään susista netissä olevalla keskustelufoorumilla. Seuraavaksi foorumilla avautuu keskustelu susien mahdollisista hyödyistä. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.