Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö marrask. 24, 2020 09:00

Tänä talvena saa metsästää enintään kahdeksan ahmaa

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan metsästysvuonna 2020–2021. Poikkeuslupia haetaan Suomen riistakeskukselta. Tarkoituksena on suojata poroelinkeinoa, jolle ahmat aiheuttavat merkittäviä vahinkoja. Asetus astuu voimaan 24.11.2020. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marrask. 20, 2020 18:15

Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessin arviointi julkaistu – näkökulmana yhteistoiminnallisuus

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Tuoreessa raportissa arvioidaan susikannan hoitosuunnitelman vuosien 2018–2019 päivitysprosessia erityisesti osallistujien yhteistoiminnan näkökulmasta. Raportissa esitetään myös suosituksia vastaaviin hoitosuunnitelmahankkeisiin. Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa päivitettiin maa- ja metsätalousministeriön hankkeessa ja se vahvistettiin marraskuussa 2019. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marrask. 18, 2020 10:17

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja vaatimuksia on kattavasti arvioitu laajapohjaisissa työryhmissä. Valmistelutyön ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun pohjalta maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että keskeisenä edellytyksenä kannanhoidolliselle metsästykselle on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla. Työ jatkuu suotuisan suojelutason raja-arvon määrittämisellä ja mallin yksityiskohtien hiomisella. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus lokak. 26, 2020 13:58

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty

Ilveksen pää lähikuvassa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö lokak. 20, 2020 14:00

Suomi, Ruotsi ja Norja syventävät yhteistyötä susiasioissa

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Suomen, Ruotsin ja Norjan keskeiset viranomaiset suurpetoasioissa ovat allekirjoittaneet kehysasiakirjan, joka vahvistaa yhteistyötä Fennoskandian susikantojen hoidossa ja suojelussa. Tavoitteena on tukea Fennoskandian susikantojen selviytymistä pitkällä aikavälillä ja tuoda valtioiden rajat ylittävä näkökulma kannanhoitoon. Maiden välisellä hallinto- ja tutkimusyhteistyöllä pyritään esimerkiksi kannanseurantamenetelmien yhtenäistämiseen ja tiedon jakamiseen. Lue koko uutinen

Luonnonvarakeskus lokak. 01, 2020 13:43

Susien DNA-keräys laajenee – tule mukaan näytekerääjäksi!

DNA-seurannan avulla saadaan tietää susista asioita, jotka eivät paljastu millään muulla menetelmällä. Sen avulla tunnistetaan susiyksilöitä ja saadaan tietoa alueen reviirien määrästä ja niiden rajoista. DNA voi kertoa myös siitä, kuinka monta sutta yksittäisellä reviirillä ja onko reviirillä vanhempien lisäksi uudet jälkeläiset. Näin saamme tietoa lisääntyvistä yksilöistä suden kannanarviointiin. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus elok. 19, 2020 10:17

Karhunmetsästys alkaa

Karhu kurkistaa männyn takaa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 289 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen torstaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua, joista 20 läntisellä ja 75 itäisellä poronhoitoalueella. Lue koko uutinen

elok. 12, 2020 10:09

Suurpetoja pelätään aiempaa enemmän - sutta pelottavampia ovat karhu ja punkki

Moni suomalainen pelkää karhua, punkkia ja sutta. Suomalaisilta kysyttiin, kuinka paljon he pelkäävät seuraavia eläimiä luonnossa liikkuessaan. Sutta pelkää paljon tai erittäin paljon 35 % vuoden 2020 kyselyn vastaajista. Karhua pelkää 44 % ja punkkia 43 % vastaajista.

Tutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista suurpetoihin. Petojen pelkääminen on aiempaa yleisempää. Karhua ja punkkia pelätään sutta enemmän. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus heinäk. 10, 2020 12:10

Karhun poikkeuslupiin reilu nousu

Karhu katsoo tuimasti kameraa kohti metsässä.

Suomen riistakeskus on myöntänyt 289 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 61 lupaa edellisvuotta enemmän. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 384 eläintä. Lue koko uutinen

Luonnonvarakeskus toukok. 20, 2020 08:09

Tehokkain tapa ennaltaehkäistä susivahinkoja on yhdistellä suojauskeinoja – menetelmiä tuodaan maailmalta Suomeen

Susi seisoo suolla.

Sähköistetty petoaita on Suomessa tuttu ja tehokas tapa suojata kotieläimet susilta ja muilta suurpedoilta. Petoaidan pystyttäminen on kuitenkin hidasta. Tutkija selvitti, mitä kotieläinten suojaamisesta tiedetään maailmalla. SusiLIFE-hanke tuo uusia menetelmiä Suomeen ja testaa niitä kotimaisissa olosuhteissa. Lue koko uutinen

toukok. 17, 2020 12:13

Karhukanta on kasvanut

Karhuemo ja kolme pentua istuvat selät kuvaan päin suolla. Pennut ovat emossa kiinni ja kaksi niistä on takajaloillaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2300–2500 yksilöä ennen vuoden 2020 metsästyskautta. Arvio on noin 14 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö toukok. 06, 2020 16:43

Susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmä valmistelemaan maakunnallisia susifoorumeita

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Susikannan hoitosuunnitelman toimeenpanon ideointiin ja seurantaan saadaan alueellista näkemystä vuosittain järjestettävillä susifoorumeilla. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut laajapohjaisen Suomen susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmän. Sen tehtäviin kuuluu susifoorumien valmistelu osana hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen tukemista ja seurantaa. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus huhtik. 20, 2020 11:07

Sähköaita suojaa mehiläistarhoja karhuilta

Karhu makoilee metsässä.

Talviunilta heräilevät karhut ovat nälkäisiä, ja osa niistä yrittää täyttää kurnivaa vatsaansa rosvoamalla mehiläispesiä. Karhut aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä sähköaidoilla, jotka tulee huoltaa toimintakuntoon mahdollisimman pian. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus huhtik. 09, 2020 10:02

Toimi näin, jos löydät suden jäljet tai näet suden

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Pääsääntöisesti susi välttää ihmistä ja vain harvoin sutta pääsee näkemään. Reviirialueilla yleisin havainto on suden jättämät yölliset jäljet lumeen. Joskus susi saattaa vierailla asuintalojen läheisyydessä tai hoidetulla piha-alueella. Keväisin tehdään havaintoja erityisesti nuorista susiyksilöistä, jotka etsivät itselleen uutta reviiriä. Suden näkeminen ei vielä tarkoita, että kysymyksessä olisi aktiivista viranomaistoimintaa vaativa tilanne. Lue koko uutinen

Metsähallitus maalisk. 31, 2020 10:35

Erävalvonta jatkuu poikkeusoloissa. ”Tilausta valitettavasti on.”

Ahma juoksee lumihangella. Ahmojen häirinnästä on ilmoitettu erävalvontaan tänä keväänä.

Metsähallitus jatkaa erävalvontaa katkeamatta koronavirusepidemiasta huolimatta. Havaintojen mukaan esimerkiksi suurpetovalvonnalle on nyt erityistä tarvetta. Valvonnasta vastaavat erävalvonnan ylitarkastaja ja 12 alueellista erätarkastajaa, jotka noudattavat varo-ohjeita. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö maalisk. 25, 2020 15:16

Tuloksia käytiin läpi tiistaina verkossa järjestetyssä laskijoiden palautetilaisuudessa - Suden lumijälkilaskennasta julkaistaan raportti keväällä

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Helmikuussa järjestetystä suden lumijälkilaskennasta laaditaan raportti, joka julkaistaan myöhemmin keväällä. Laskijat kokoontuivat tiistai-iltana verkossa järjestettyyn palautetilaisuuteen, jossa käytiin läpi kertynyttä havaintoaineistoa ja laskentojen sujumista. Tilaisuuden annista tulee osa laskentaraporttia. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus maalisk. 03, 2020 10:07

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi

Ilveksen pää lähikuvassa.

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi helmikuun lopussa. Saaliiksi saatiin 212 ilvestä. Saalis kasvoi hieman edellistalvesta, jolloin kaadettiin 180 ilvestä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus helmik. 18, 2020 10:39

Poronhoitoalueen poikkeusluvilla saaliiksi kahdeksan ahmaa

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Suomen riistakeskuksen myöntämillä vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saatiin joulu- ja tammikuun aikana saaliiksi kahdeksan ahmaa. Poikkeusluvilla pyydetyistä ahmoista saatiin saaliiksi Lapista kuusi, Kainuusta yksi ja Oulun alueelta yksi. Enontekiöltä, Sallasta, Sodankylästä, Suomussalmelta, Taivalkoskelta ja Utsjoelta saatiin saaliiksi yksi ahma, Inarista kaksi. Ahmoista kolme oli uroksia ja viisi naaraita. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö tammik. 23, 2020 16:05

Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen laajapohjaisessa suunnittelu- ja määrittelyhankkeessa selvitetään suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita. Lisäksi arvioidaan muita tyydyttäviä ratkaisuja. Suunnittelun pohjana on susikannan hoitosuunnitelma ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu koskien suden kannanhoidollista metsästystä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö jouluk. 20, 2019 12:00

Susien lumijälkilaskenta toteutetaan säiden salliessa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan eteläosissa sekä Satakunnan pohjoisosissa

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susien alueellinen lumijälkilaskenta toteutetaan tänä talvena yhdellä, rajatulla alueella Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, jos sääolosuhteet sen sallivat. Laskennasta on sovittu maa- ja metsätalousministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton kesken. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.