Ajankohtaista

tammi 28, 2019 10:29

Susiennuste kertoo mitä susikannalle kuuluu

Piirros susiennusteen tekemisen vaiheista. Tietoa kuvassa edustavat petoyhdyshenkilö ja Tassu-järjestelmä, pannoitettu susi sekä suden uloste, josta kerätään DNA-näytteitä. Toisella puolen kuvaa on tutkimus, jossa hyödynnetään DNA-näytteitä.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkistaa vuosittain kesäkuun alussa tassuhavaintoihin, pannoitettujen susien liikkeisiin ja DNA-näytteisiin perustuvan suden kanta-arvion, joka kuvaa maaliskuun susitilannetta. Susikanta vaihtelee kuitenkin merkittävästi vuoden mittaan, minkä vuoksi Lukessa on nyt kehitetty ennustemalli kannan koon ja rakenteen vaihtelun arviointia varten. Ennuste laaditaan tietokonesimulaation avulla. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus tammi 25, 2019 15:05

Poikkeuslupa ahmanpyyntiin myönnetty Lapin paliskunnalle

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden ahman tappamiseksi. Vahinkoperusteinen poikkeuslupa on myönnetty Lapin paliskunnalle Sodankylän ja pienin osin myös Inarin alueella sijaitsevalle rajatulle pyyntialueelle. Lue koko uutinen

tammi 25, 2019 15:00

Suomi tiivistää yhteistyötä susiasioissa Ruotsin ja Norjan kanssa

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä keskusteltiin Suomen susikannan yhteydestä Skandinavian susikantaan sekä susien aiheuttamista porovahingoista ja niiden ehkäisemisestä. Poronhoitoalue on keskeinen kulkureitti Suomen ja Skandinavian susipopulaatioiden välillä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö joulu 21, 2018 16:00

Viestintä on keskeinen osa susikannan hoitosuunnitelman päivitystä

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman päivityshankkeen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 14.12. tarkastelemaan hankkeen etenemistä. Ohjausryhmässä pohdittiin suuntaviivoja käynnissä olevalle hoitosuunnitelman päivitykselle. Tärkeinä asioina nähtiin viestintä, alueellisuuden ja valtakunnallisuuden huomioiminen ja susien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö joulu 17, 2018 16:31

Sutta koskevat poikkeuslupapäätökset pohjautuvat aina tapauskohtaiseen harkintaan

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä keskusteltiin maanantaina 10. joulukuuta suden pyyntiin myönnettävistä poikkeusluvista, kannanhoidollisesta metsästyksestä sekä Euroopan komission esittämästä luontodirektiivin tulkintaohjeen muutoksesta. Keskustelussa korostettiin susia koskevan poikkeuslupaharkinnan olevan aina tapauskohtaista. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 19, 2018 16:00

Uhkaa aiheuttavan suden määritelmää olisi hyvä tarkentaa

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä nähtiin, että uhkaa aiheuttavan suden määritelmä vaatii tarkennusta erityisesti käytettävissä olevan havaintotiedon näkökulmasta. Susien käyttäytymisestä tiheämmin asutuilla alueilla tarvittaisiin lisäksi enemmän tutkimustietoa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 02, 2018 16:35

Susien aiheuttamia kotieläinvahinkoja voidaan ennaltaehkäistä

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä tarkasteli susien aiheuttamia kotieläinvahinkoja ja niiden ennaltaehkäisyä. Suurin osa susien aiheuttamista kotieläinvahingoista koskee lampaita ja koiria. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 12, 2018 17:00

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä käsiteltiin koiravahinkojen ehkäisemistä

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä keskittyi ensimmäisessä kokouksessaan susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ja niiden ehkäisemiseen. Aihe on ajankohtainen näin hirvenmetsästyskauden kynnyksellä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 02, 2018 18:00

Sudenhoitosuunnitelman päivitystyö alkoi ydinkysymysten kartoittamisella

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseen tähtäävä laajapohjainen hanke käynnistyi aloitusseminaarilla perjantaina 28.9.2018. Tilaisuuteen osallistui hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmien jäseniä Luonnonvarakeskuksesta, Luonto-Liitosta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Paliskuntain yhdistyksestä, Poliisihallituksesta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Suomen Kennelliitosta, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen riistakeskuksesta sekä maa- ja metsätalousministeriöstä. Lue koko uutinen

elo 02, 2018 15:17

Suurpetovahingot lisääntyivät edelleen

Grafiikka kuvaa suurpetojen aiheuttamia vahinkoja vuosina 2010-2017. Vuonna 2010 lukumäärä oli noin 3500 ja korvattu määrä 700 000 euroa.  Käyrät ovat olleet nousevia välillä notkahtaen, vuonna 2017 lukumäärä oli lähes 6 000 ja korvattu arvo 12 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uusia tilastoja suurpetojen aiheuttamista vahingoista. Suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ilmoitettiin viranomaisille viime vuonna lähes 6000 kappaletta. Vuonna 2010 määrä oli vielä reilut 4000. Lue koko uutinen

Metsähallitus touko 04, 2018 11:04

Hirvikin jää toiseksi, kun Pohjois-Karjalassa suunnataan karhujahtiin

Karhu kurkistaa männyn takaa.

Karhua metsästetään Pohjois-Karjalassa paikoin enemmän kuin hirveä. Erityisesti Ilomantsissa, Lieksassa ja Nurmeksessa karhu on merkittävää suurriistaa. Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta. Lue koko uutinen

Metsähallitus touko 04, 2018 10:38

Erävalvontaraportti: Suurpetovalvontaa ennätysmäärä

Erävalvonta teki viime vuonna ennätysmäärän tarkastuksia suurpetojen metsästyksessä. Rikoksia paljastui keskimääräistä vähemmän. Lue koko uutinen

tammi 10, 2018 09:38

MMM:n asetus sallii kahdeksan ahman rajoitetun metsästyksen

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sallii kahdeksan ahman metsästyksen poikkeusluvalla Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue koko uutinen

Luonnonvarakeskus elo 21, 2017 14:49

Pantasusien paikannustiedot avautuneet

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät jälleen pantasusien paikannustiedot. Seurannassa on yhdeksän sutta. Palvelusta löytyy myös kesän pantaseurantojen perusteella tehty kartta susien reviireistä. Kartan avulla metsästäjät voivat hahmottaa alueet, joissa on mahdollista kohdata susia. Lue koko uutinen

heinä 07, 2017 12:48

Kanta-arvio 2017: Ilveskanta edelleen hienoisessa laskussa

Ilveksen pää lähikuvassa.

Uusimman arvion mukaan vuonna 2014 alkanut ilveskannan laskusuunta jatkuu. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Ennen metsästyskautta 2017/2018 Suomessa arvioidaan olevan 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus tammi 05, 2017 10:59

Ensimmäiset susiluvat Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan

Susi seisoo ilta-auringon paistaessa suolla.

Suomen riistakeskus on myöntänyt kaksi sutta koskevaa poikkeuslupaa yhteensä neljän eläimen metsästämiseen. Poikkeusluvat on myönnetty Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan (Nurmeksessa ja Lieksassa olevalle alueelle). Poikkeusluvat on myönnetty laumoihin, jotka ovat liikkuneet toistuvasti pihoissa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö tammi 04, 2017 16:00

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoitettua ahmojen metsästystä porovahinkojen vähentämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 8 ahmaa Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue koko uutinen

joulu 22, 2016 15:51

Suden kaatokiintiö poronhoitoalueen ulkopuolella on 53 sutta

Susi haistelee maata talvimaisemassa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään asetuksella, että suden vuotuinen kaatokiintiö metsästysvuosille 2016–2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella 53 sutta. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen määrää nostettiin 13 sudella Luonnonvarakeskuksen tarkentuneen kanta-arvion vuoksi. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 15, 2016 10:08

MMM esittää: Ensi talvena saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Kolme sutta jolkottelee lumihangella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään vuotuista 40 suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle metsästysvuosille 2016–2018. Edellinen asetus metsästysvuodelle 2015–2016 koski vain kannanhoidollista metsästystä. Kiintiö oli silloin 46 ja saaliiksi saatiin 43 sutta. Koko metsästysvuoden kokonaispoistuma oli 78 sutta. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 31, 2016 10:40

Susien kannanhoidollisen metsästyksen arviointi valmistunut – Metsästys jatkuu muutoksin

Susi heinikossa katsoo kameraan.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tammikuussa 2015 Suomen susikannan hoitosuunnitelman, jossa ehdotettiin kahden vuoden kokeilua suden metsästämiseksi aiempaa joustavammin. Metsästys sallittiin talvella 2015 sekä talvella 2016. Metsästys oli tarkoitus kohdentaa nuoriin susiin ja välttää lauman alfayksilöiden tappamista, jotta lauman elinvoimaisuus ei vaarantuisi. Hoitosuunnitelmassa edellytettiin, että kahden vuoden jälkeen tehdään arvio metsästyksestä ennen päätöstä metsästyksen jatkamisesta. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.