Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö marras 02, 2018 16:35

Susien aiheuttamia kotieläinvahinkoja voidaan ennaltaehkäistä

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä tarkasteli susien aiheuttamia kotieläinvahinkoja ja niiden ennaltaehkäisyä. Suurin osa susien aiheuttamista kotieläinvahingoista koskee lampaita ja koiria. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 12, 2018 17:00

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä käsiteltiin koiravahinkojen ehkäisemistä

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä keskittyi ensimmäisessä kokouksessaan susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ja niiden ehkäisemiseen. Aihe on ajankohtainen näin hirvenmetsästyskauden kynnyksellä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 02, 2018 18:00

Sudenhoitosuunnitelman päivitystyö alkoi ydinkysymysten kartoittamisella

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseen tähtäävä laajapohjainen hanke käynnistyi aloitusseminaarilla perjantaina 28.9.2018. Tilaisuuteen osallistui hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmien jäseniä Luonnonvarakeskuksesta, Luonto-Liitosta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Paliskuntain yhdistyksestä, Poliisihallituksesta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Suomen Kennelliitosta, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen riistakeskuksesta sekä maa- ja metsätalousministeriöstä. Lue koko uutinen

elo 02, 2018 15:17

Suurpetovahingot lisääntyivät edelleen

Grafiikka kuvaa suurpetojen aiheuttamia vahinkoja vuosina 2010-2017. Vuonna 2010 lukumäärä oli noin 3500 ja korvattu määrä 700 000 euroa.  Käyrät ovat olleet nousevia välillä notkahtaen, vuonna 2017 lukumäärä oli lähes 6 000 ja korvattu arvo 12 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uusia tilastoja suurpetojen aiheuttamista vahingoista. Suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ilmoitettiin viranomaisille viime vuonna lähes 6000 kappaletta. Vuonna 2010 määrä oli vielä reilut 4000. Lue koko uutinen

Metsähallitus touko 04, 2018 11:04

Hirvikin jää toiseksi, kun Pohjois-Karjalassa suunnataan karhujahtiin

Karhu kurkistaa männyn takaa.

Karhua metsästetään Pohjois-Karjalassa paikoin enemmän kuin hirveä. Erityisesti Ilomantsissa, Lieksassa ja Nurmeksessa karhu on merkittävää suurriistaa. Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta. Lue koko uutinen

Metsähallitus touko 04, 2018 10:38

Erävalvontaraportti: Suurpetovalvontaa ennätysmäärä

Erävalvonta teki viime vuonna ennätysmäärän tarkastuksia suurpetojen metsästyksessä. Rikoksia paljastui keskimääräistä vähemmän. Lue koko uutinen

tammi 10, 2018 09:38

MMM:n asetus sallii kahdeksan ahman rajoitetun metsästyksen

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sallii kahdeksan ahman metsästyksen poikkeusluvalla Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue koko uutinen

Luonnonvarakeskus elo 21, 2017 14:49

Pantasusien paikannustiedot avautuneet

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät jälleen pantasusien paikannustiedot. Seurannassa on yhdeksän sutta. Palvelusta löytyy myös kesän pantaseurantojen perusteella tehty kartta susien reviireistä. Kartan avulla metsästäjät voivat hahmottaa alueet, joissa on mahdollista kohdata susia. Lue koko uutinen

heinä 07, 2017 12:48

Kanta-arvio 2017: Ilveskanta edelleen hienoisessa laskussa

Ilveksen pää lähikuvassa.

Uusimman arvion mukaan vuonna 2014 alkanut ilveskannan laskusuunta jatkuu. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Ennen metsästyskautta 2017/2018 Suomessa arvioidaan olevan 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus tammi 05, 2017 10:59

Ensimmäiset susiluvat Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan

Susi seisoo ilta-auringon paistaessa suolla.

Suomen riistakeskus on myöntänyt kaksi sutta koskevaa poikkeuslupaa yhteensä neljän eläimen metsästämiseen. Poikkeusluvat on myönnetty Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan (Nurmeksessa ja Lieksassa olevalle alueelle). Poikkeusluvat on myönnetty laumoihin, jotka ovat liikkuneet toistuvasti pihoissa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö tammi 04, 2017 16:00

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoitettua ahmojen metsästystä porovahinkojen vähentämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 8 ahmaa Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue koko uutinen

joulu 22, 2016 15:51

Suden kaatokiintiö poronhoitoalueen ulkopuolella on 53 sutta

Susi haistelee maata talvimaisemassa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään asetuksella, että suden vuotuinen kaatokiintiö metsästysvuosille 2016–2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella 53 sutta. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen määrää nostettiin 13 sudella Luonnonvarakeskuksen tarkentuneen kanta-arvion vuoksi. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 15, 2016 10:08

MMM esittää: Ensi talvena saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Kolme sutta jolkottelee lumihangella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään vuotuista 40 suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle metsästysvuosille 2016–2018. Edellinen asetus metsästysvuodelle 2015–2016 koski vain kannanhoidollista metsästystä. Kiintiö oli silloin 46 ja saaliiksi saatiin 43 sutta. Koko metsästysvuoden kokonaispoistuma oli 78 sutta. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 31, 2016 10:40

Susien kannanhoidollisen metsästyksen arviointi valmistunut – Metsästys jatkuu muutoksin

Susi heinikossa katsoo kameraan.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tammikuussa 2015 Suomen susikannan hoitosuunnitelman, jossa ehdotettiin kahden vuoden kokeilua suden metsästämiseksi aiempaa joustavammin. Metsästys sallittiin talvella 2015 sekä talvella 2016. Metsästys oli tarkoitus kohdentaa nuoriin susiin ja välttää lauman alfayksilöiden tappamista, jotta lauman elinvoimaisuus ei vaarantuisi. Hoitosuunnitelmassa edellytettiin, että kahden vuoden jälkeen tehdään arvio metsästyksestä ennen päätöstä metsästyksen jatkamisesta. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 11, 2016 10:24

Tälle metsästysvuodelle 404 ilveksen metsästyskiintiö

Ilves kesäturkissa puiden keskellä.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksella ilveksen metsästyskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella saa kaataa kannanhoidollisilla luvilla enintään 404 ilvestä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 11, 2016 10:16

Vuoden 2015 suurpetovahingot olivat 7,4 miljoonaa euroa

Ahma juoksee lumihangella.

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2015 noin 7,4 miljoonan euron vahingot, mikä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Maa- ja metsätalousministeriö maksoi noin puolet vahingonkorvauksista toukokuussa ja nyt korvataan loput täysimääräisesti. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus elo 16, 2016 09:50

Anna panoksesi ilveksen hoitosuunnitelman päivitystyöhön

Ilves kesäturkissa puiden keskellä.

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma päivitetään vuosien 2016–2017 välisenä aikana. Hoitosuunnitelman päivityksen keinovalikoimaan kuuluu eri teemoihin jaettu kansalaiskeskustelu internetissä. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua ilvekseen liittyvistä asioista päivitysprosessin tueksi. Lue koko uutinen

kesä 22, 2016 10:00

Suurpedot.fi-sivusto palvelee nyt myös englanniksi ja ruotsiksi

Susi merkkaa reviiriä pissaamalla suolla ja katsoo kysyvästi. Kuvassa teksti Puhutko petoa?

Suurpedot.fi-sivusto on välittänyt jo kohta viisitoista vuotta virallista ja luotettavaa tietoa suurpedoista suomalaisille. Suomen suurpetoasiat kiinnostavat enenevässä määrin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Siksi Suurpedot.fi on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus kesä 08, 2016 09:00

Sudenhoitosuunnitelman toteutus hyvässä vauhdissa

Susi kävelee haaska suussa suolla.

Tammikuussa 2015 hyväksytyn sudenhoitosuunnitelman toimenpiteistä jo puolet on toteutettu. Toimenpiteitä on toteutettu liittyen itse suteen, tiedonjakoon ja -hankintaan ja paikallisten mahdollisuuksiin olla edistämässä alueen susikannan hoitoa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 03, 2016 15:50

Kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi esitetään 178 karhua

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.