Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Maa- ja metsätalousministeriö
loka 12, 2018 17:00

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä käsiteltiin koiravahinkojen ehkäisemistä

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä keskittyi ensimmäisessä kokouksessaan susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ja niiden ehkäisemiseen. Aihe on ajankohtainen näin hirvenmetsästyskauden kynnyksellä.

Metsästyskoirien omistajien on syytä kiinnittää erityisesti metsällä ollessaan huomiota mahdollisiin koiran ja suden kohtaamisiin ja koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn. Kokouksessa korostettiin koiravahinkojen ehkäisyn koostuvan useista erilaisista toimista ja toisaalta olevan alueesta riippuen erilaista. Valmisteluryhmälle esiteltiin alustuksessa ennakoivia keinoja ja kokemuksia, joilla susivahinkoja voidaan ehkäistä.

Ensisijainen tapa ehkäistä metsästyskoiravahinkoja on kartoittaa ennen metsästystä alueella mahdollisesti liikkuvat sudet. Metsästäjät voivat hyödyntää tässä esimerkiksi riistahavainnot.fi-palveluun koottua seurantatietoa susista. Palvelussa on muun muassa paikkatietoa Itä-Suomessa pannoitetuista susista, ja noilta alueilta onkin saatu palvelusta hyvää palautetta. Myös Tassu-järjestelmästä riistahavainnot.fi-palveluun tulevaa havaintotietoa voi hyödyntää susien aiheuttamien riskien arviointiin.

On lisäksi hyvä muistaa, että myös tunnettujen reviirialueiden ulkopuolella saattaa liikkua susia. Suunnitellun metsästysalueen kiertäminen suden jälkien varalta on lumisina aikoina tehokas keino välttää suden ja koiran kohtaaminen. Jos alueelle menee suden jälkiä enemmän kuin tulee pois, koiraa ei kannata päästää vapaaksi. Täyttä varmuutta suden mahdollisesta läsnäolosta on maasto-olosuhteissa kuitenkin vaikea saada.

Vahinkoja voidaan tietyissä tapauksissa ehkäistä myös seuraamalla koiran liikkeitä GPS-seurantapantaa käyttämällä ja pyrkimällä pitämään koiran välimatka ihmisiin lyhyenä. Koiran sijainnista tiedottaminen muillekin metsästysseurueen jäsenille parantaa mahdollisuuksia pelastaa koira mahdollisessa suden hyökkäyksessä. Metsästyskoiraa ei ole myöskään syytä jättää etenkään susien reviirialueilla yöksi metsään.

Hankeaihioita koiravahinkojen ehkäisyyn

Valmisteluryhmässä keskusteltiin myös koirien suojaamiseksi käytettävistä pannoista ja liiveistä. Sen lisäksi, että liivien on tarkoitus suojata susilta, niissä käytetään huomiovärejä, jotka parantavat koiran turvallisuutta maastossa etenkin tiheän tieverkoston alueella. Keskusteluissa nousi esille myös tarve edistää liivien teknistä kehitystä. Esimerkiksi liiviin kiinnitettävän live-kameran käytön mahdollisuutta pidettiin varteenotettavana kehityskohteena.

Oleellisena asiana nähtiin myös vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyvä viestintä. Erityisen tärkeänä pidettiin vertaisviestinnän eli reviirialueilla metsästävien henkilöiden asiantuntijuuden hyödyntämistä. Mahdollisen viestinnällisen hankkeen tavoitteena olisikin tähän liittyvän kokemustiedon kerääminen ja jakaminen ja koiravahingoilta suojaavien käytäntöjen edistäminen sitä kautta.

Susikannan hoitosuunnitelman päivitystyö jatkuu seuraavaksi susien aiheuttamien kotieläinvahinkojen tarkastelulla.


Kts. myös Suomen riistakeskuksen tiedote: Koiravahinkojen ennaltaehkäisy tärkeää susialueilla (25.9.2018)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, p. 029 516 2391, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Vesa Ruusila, erätalousneuvos, p. 029 516 2051, etunimi.sukunimi@mmm.fi

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.