Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
tammi 05, 2017 10:59

Ensimmäiset susiluvat Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan

Suomen riistakeskus on myöntänyt kaksi sutta koskevaa poikkeuslupaa yhteensä neljän eläimen metsästämiseen. Poikkeusluvat on myönnetty Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan (Nurmeksessa ja Lieksassa olevalle alueelle). Poikkeusluvat on myönnetty laumoihin, jotka ovat liikkuneet toistuvasti pihoissa.

Myönnettyihin poikkeuslupiin on asetettu ehtoja luvan kohdentamisesta nuoriin ja ongelmia aiheuttaviin yksilöihin, koirien käytöstä pyynnissä ja metsästyksen organisoinnista ja pyyntiin osallistuvien määrästä.

Poikkeuslupaharkinnassa seurataan maa- ja metsätalousministeriön asettaman kiintiön täyttymistä ihmisen aiheuttaman susien kokonaiskuolleisuuden osalta sekä millaisista yksilöistä poistuma koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.


Suden poikkeuslupahakemuksia on tammikuun alkuun mennessä tullut 18 kappaletta. Suomen riistakeskus on pyytänyt hakemuksiin lisäselvityksiä. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja seuraavat päätökset tehdään tammikuun toisella viikolla.


Päätökset ovat julkisia, ja ne on lähetetty sähköisesti tiedoksi asianosaisille sidostahoille. Päätökset ovat luettavissa kolmen päivän kuluttua päätöshetkestä julkiselta suurpetopoikkeusluvat.riista.fi -sivustolta.


Luonnonvarakeskuksen väliarvion mukaan Suomessa arvioidaan olevan 32–38 susilaumaa. Laumojen määrässä ei näytä tapahtuneen merkittävää muutosta vuoteen 2015 verrattuna. Lopullinen kanta-arvio valmistuu maaliskuussa 2017.

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.