Ajankohtaista

Suomen riistakeskus marras 08, 2019 13:57

Syksyn saalis 305 karhua

Karhu kurkistaa männyn takaa.

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 305 karhua. Saalismäärä väheni 30 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla. Koko maan saaliskiintiötä vähennettiin edellisvuodesta 42 yksilöllä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 05, 2019 10:00

Susikannan hoitosuunnitelmalla pyritään hallitsemaan suteen liittyviä konflikteja ja turvaamaan susikannan elinvoimaisuus

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut Suomen susikannan hoitosuunnitelman. Hoitosuunnitelma on Suomen susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu ja keskeinen väline susipolitiikan toteuttamisessa. Hoitosuunnitelman toimeenpanon seurantaa varten perustetaan susifoorumi. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus loka 24, 2019 15:26

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty

Ilveksen pää lähikuvassa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on ilveskannan pitäminen nykyisen suuruisena. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus syys 13, 2019 10:16

Koiravahinkojen riski susialueilla kasvaa syksyllä

Susi seisoo suolla.

Etäällä omistajasta liikkuvien metsästyskoirien riski kohdata susi on suurimmillaan syksyllä. Myös susien aiheuttamia lammasvahinkoja tapahtuu eniten heinä-syyskuun aikana, kun pennut alkavat harjoitella saalistusta ja nuoret sudet etsivät omia reviirejään. Nämä kokemattomat saalistajat saattavat etsiä helppoa saalista. Lue koko uutinen

Luonnonvarakeskus heinä 10, 2019 16:51

Kanta-arvio 2019: Ilvespentueita saman verran kuin vuotta aikaisemmin

Ilveksen pää lähikuvassa.

Luonnonvarakeskuksen uusimman kanta-arvion perusteella ilveskanta on lähes samansuuruinen kuin viime vuonna. Vuodesta 2014 alkanut ilvesten määrän lasku näyttäisi pysähtyneen. Ennen metsästyskautta 2019/2020 Suomessa arvioidaan olevan 1845–1955 yli vuoden ikäistä ilvestä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 28, 2019 14:17

Luonnos Suomen susikannan uudeksi hoitosuunnitelmaksi lausunnoille

Kohti katsova susi seisoo suolla.

Luonnos päivitetyksi susikannan hoitosuunnitelmaksi on lähetetty lausuntokierrokselle. Hoitosuunnitelman on tarkoitus olla Suomen susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu ja keskeinen väline susipolitiikan toteuttamisessa. Suunnitelmalla vastataan myös kansainvälisisiin velvoitteisiin lajin suojelusta. Lausuntoaika jatkuu 30.8.2019 asti. Lue koko uutinen

Luonnonvarakeskus kesä 05, 2019 16:39

Susikanta 2019: Susilaumojen määrä kasvoi Itä-Suomessa

Susi seisoo suolla.

Maaliskuun 2019 kanta-arvion mukaan susilaumat jakautuvat viimevuotista tasaisemmin Itä- ja Länsi-Suomen välillä. Läntisellä kannanhoitoalueella tavattiin 13 laumaa, kun niitä vuotta aiemmin oli 16. Itäisellä kannanhoitoalueella laumojen määrä kasvoi kahdeksasta yhteentoista (luvuissa rajalaumat mukana). Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus touko 09, 2019 09:35

Älä kesytä karhua ruokkimalla

Karhu katsoo tuimasti kameraa kohti metsässä.

Karhuista tehdään paljon havaintoja keväällä ja alkukesällä, jolloin luonnossa on niukasti ravintoa tarjolla ja otsot liikkuvat jopa valoisan aikaan. Karhuille ei saa kuitenkaan tarjota ruoka-apua, etteivät ne totu liikaa ihmiseen. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus huhti 04, 2019 08:08

Poronhoitoalueen poikkeusluvilla saaliiksi kahdeksan ahmaa

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Suomen riistakeskuksen myöntämillä vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saatiin kuluneen talven aikana saaliiksi kahdeksan ahmaa. Poikkeusluvilla pyydettiin Lapista viisi ja Kainuusta kolme ahmaa. Enontekiöltä, Hyrynsalmelta, Sallasta ja Sodankylästä saatiin saaliiksi yksi ahma, Savukoskelta ja Suomussalmelta kaksi. Lue koko uutinen

maalis 27, 2019 15:30

Paikallistason aktiivisuutta tarvitaan susikannan hoitosuunnitelman toimenpiteissä

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelma -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa aiheena olivat muun muassa monilajinen kannanhoito, kysymys susien sietämisestä sekä alue- ja paikallistason huomioiminen susikannan hoitosuunnitelman päivityksessä. Seuraavaksi susikannan hoitosuunnitelman päivitys -hankkeessa suunnitellaan hoitosuunnitelman toimenpiteitä ja tavoitteita. Lue koko uutinen

maalis 13, 2019 14:00

GPS-pannoitusten kautta saadaan monipuolista ja hyödyllistä tietoa susista

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmän kokouksessa 26.2.2019 aiheena olivat susien GPS-pannoitukset ja susia koskeva viestintä. Valmisteluryhmä piti susien pannoituksia tärkeinä, koska niiden avulla saadaan tietoa kannanarviointia ja tutkimusta varten. Lisäksi pannoitukset vastaavat kansalaisten tiedontarpeeseen etenkin uusilla susialueilla ja auttavat esimerkiksi metsästyskoiravahinkojen ehkäisyssä. Lue koko uutinen

Metsähallitus maalis 06, 2019 09:42

Susikannan muutokset huomioidaan metsäpeurojen vapautuksissa

Metsäpeura juoksee lumisessa metsässä korkean aitauksen vierellä.

Metsäpeurojen palautusistutus Seitsemisessä ja Lauhanvuoren kansallispuistossa on edennyt pisteeseen, jossa ensimmäisten eläinten vapauttamista totutustarhoista luontoon on ryhdytty suunnittelemaan. Susikannan painopisteen siirtyminen läntiseen Suomeen saattaa vaikuttaa Lauhanvuoren metsäpeurojen vapautuskäytäntöihin. Lue koko uutinen

helmi 27, 2019 14:00

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä keskusteli susien laittomasta tappamisesta

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmä keskusteli 15.2.2019 pidetyssä kokouksessaan susien laittomasta tappamisesta ja suden sosiaalisesta hyväksynnästä. Poliisin arvion mukaan suden laiton pyynti on ollut yleistä Suomessa. Valvontaviranomaisten tietoon laittomista tapoista tulee kuitenkin vain pieni osa. Lue koko uutinen

helmi 14, 2019 10:40

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä teemana monilajinen kannanhoito

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä keskusteltiin suurpetojen ja hirvieläinten monilajisesta kannanhoidosta, jossa otetaan huomioon lajien keskinäiset riippuvuus- ja vaikutussuhteet. Aihetta tarkasteltiin myös sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Lue koko uutinen

tammi 28, 2019 10:29

Susiennuste kertoo mitä susikannalle kuuluu

Piirros susiennusteen tekemisen vaiheista. Tietoa kuvassa edustavat petoyhdyshenkilö ja Tassu-järjestelmä, pannoitettu susi sekä suden uloste, josta kerätään DNA-näytteitä. Toisella puolen kuvaa on tutkimus, jossa hyödynnetään DNA-näytteitä.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkistaa vuosittain kesäkuun alussa tassuhavaintoihin, pannoitettujen susien liikkeisiin ja DNA-näytteisiin perustuvan suden kanta-arvion, joka kuvaa maaliskuun susitilannetta. Susikanta vaihtelee kuitenkin merkittävästi vuoden mittaan, minkä vuoksi Lukessa on nyt kehitetty ennustemalli kannan koon ja rakenteen vaihtelun arviointia varten. Ennuste laaditaan tietokonesimulaation avulla. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus tammi 25, 2019 15:05

Poikkeuslupa ahmanpyyntiin myönnetty Lapin paliskunnalle

Ahma seisoo koivun rungolla. Taustalla syksyinen metsä.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden ahman tappamiseksi. Vahinkoperusteinen poikkeuslupa on myönnetty Lapin paliskunnalle Sodankylän ja pienin osin myös Inarin alueella sijaitsevalle rajatulle pyyntialueelle. Lue koko uutinen

tammi 25, 2019 15:00

Suomi tiivistää yhteistyötä susiasioissa Ruotsin ja Norjan kanssa

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä keskusteltiin Suomen susikannan yhteydestä Skandinavian susikantaan sekä susien aiheuttamista porovahingoista ja niiden ehkäisemisestä. Poronhoitoalue on keskeinen kulkureitti Suomen ja Skandinavian susipopulaatioiden välillä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö joulu 21, 2018 16:00

Viestintä on keskeinen osa susikannan hoitosuunnitelman päivitystä

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman päivityshankkeen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 14.12. tarkastelemaan hankkeen etenemistä. Ohjausryhmässä pohdittiin suuntaviivoja käynnissä olevalle hoitosuunnitelman päivitykselle. Tärkeinä asioina nähtiin viestintä, alueellisuuden ja valtakunnallisuuden huomioiminen ja susien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö joulu 17, 2018 16:31

Sutta koskevat poikkeuslupapäätökset pohjautuvat aina tapauskohtaiseen harkintaan

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä keskusteltiin maanantaina 10. joulukuuta suden pyyntiin myönnettävistä poikkeusluvista, kannanhoidollisesta metsästyksestä sekä Euroopan komission esittämästä luontodirektiivin tulkintaohjeen muutoksesta. Keskustelussa korostettiin susia koskevan poikkeuslupaharkinnan olevan aina tapauskohtaista. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 19, 2018 16:00

Uhkaa aiheuttavan suden määritelmää olisi hyvä tarkentaa

Susi seisoo lumisella järvellä kaislojen keskellä.

Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä nähtiin, että uhkaa aiheuttavan suden määritelmä vaatii tarkennusta erityisesti käytettävissä olevan havaintotiedon näkökulmasta. Susien käyttäytymisestä tiheämmin asutuilla alueilla tarvittaisiin lisäksi enemmän tutkimustietoa. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.