Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
loka 24, 2019 15:26

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on ilveskannan pitäminen nykyisen suuruisena.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 240 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä nousi edellisvuodesta. Lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein ja kanta-arvio kasvanut.

Ilveskannasta tehdyt vuosittaiset kanta-arviot, kannanarviointijärjestelmän jatkuvuus ja ilveksen aiheuttamien vahinkojen hallinnassa pysyminen osoittavat suomalaisen ilveskannan hoidon toimivuuden. Kannanhoidollinen metsästys on mahdollistanut myös suomalaisen eräkulttuurin säilyttämisen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 1845-1955 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi kannanhoidolliset poikkeusluvat kahdelle ilvekselle poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.