Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
elo 26, 2021 13:13

Suurpetojen jäljillä -oppimateriaali esittelee suomalaiset suurpedot koululaisille

Tuhdin koulumateriaalin avulla oppilas tutustuu suomalaiseen luontoon suurpetojen kautta.

Suomessa asuu neljä suurpetoa: karhu, susi, ilves ja ahma. Suurpedoilla on luonnossa merkittävä rooli muiden lajien saalistajana. Ne herättävät ihmisissä ihailua, huolta ja pelkoakin.

Tuhdin koulumateriaalin avulla oppilas tutustuu suomalaiseen luontoon suurpetojen kautta. Oppilas oppii tunnistamaan petojen jälkiä ja hahmottamaan luonnon monimuotoisuutta. Oma osuutensa on myös sille, kuinka kannattaa toimia, jos kohtaa suurpedon.

Suurpedot ovat monipuolisempi aihe kuin mitä ensivilkaisulla käy ilmi. Materiaalissa esitellään lajien lisäksi suurpetojen aiheuttamia vahinkoja, suurpetojen metsästystä, petoja kulttuurissa, suden herättämiä tunteita, ammatteja petojen parissa ja suurpetotutkimusta.

Koulumateriaali sisältää kaksi ikäversiota: alakouluun 3—6-luokkalaisille ja yläkouluun 7—9-luokkalaisille. Kullekin ikäryhmälle on oma opettajan opas ja diapaketti. Materiaalista löytyy videoita, tehtäviä, julisteita ja esite suurpetojen jäljistä.

Tervetuloa mukaan suurpetojen jäljille!

Tutustu koulumateriaaliin (riistahavainnot.luke.fi) 

Koulumateriaali on tuotettu SusiLIFE-hankkeessa vuonna 2021 (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). SusiLIFE-hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä. Hanke on täysin vastuussa tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA ei ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.