Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
helmi 08, 2022 09:21

Poronhoitoalueen poikkeusluvilla saaliiksi kolme ahmaa

Suomen riistakeskus myönsi kuluvalle talvelle vahinkoperusteiset poikkeusluvat kolmea ahmaa koskien. Luvista kaksi kohdentui Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueella sijaitsevalle lupa-alueelle ja yksi Enontekiölle. Lisäksi riistakeskus teki poikkeuslupahakemuksiin kolme kielteistä päätöstä.

Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla saatiin kuluvan talven aikana saaliiksi kolme ahmaa. Näistä kaksi saatiin saaliiksi Hyrynsalmelta ja yksi Enontekiöltä. Kaikki saaliiksi saadut ahmat olivat uroksia.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä on aiempien metsästysvuosien tavoin kahdeksan ahmaa. Ministeriön asetuksen mukaisesti poikkeuslupia voitiin myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jonne ahman aiheuttamat porovahingot pääosin sijoittuvat.

Ahmalle kirjattiin vuonna 2021 yli 1 900 porovahinkoa, mikä on 40 prosenttia kaikista viime vuonna suurpetojen aiheuttamina korvatuista porovahingoista. Kuluvan talven osalta vahinkojen määrä on ollut edellistalvea suurempi. Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla on tavoitteena vähentää ahman aiheuttamia erityisen merkittäviä porovahinkoja.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa arvioitiin liikkuvan helmikuussa 2021 yhteensä 390–400 ahmaa, joista 160–170 poronhoitoalueella. Laji on levittäytynyt viime vuosina yhä enemmän myös poronhoitoalueen eteläpuolelle ja havaintoja ahmoista tehdään nykyään jo eteläisintä Suomea myöten. Suomen ahmakanta on kasvanut 1990-luvun alkupuoleen verrattuna noin kymmenkertaiseksi. Yksilömäärän kasvu on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana aiempaa voimakkaampaa.

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.