Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö
marras 15, 2016 10:08

MMM esittää: Ensi talvena saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään vuotuista 40 suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle metsästysvuosille 2016–2018. Edellinen asetus metsästysvuodelle 2015–2016 koski vain kannanhoidollista metsästystä. Kiintiö oli silloin 46 ja saaliiksi saatiin 43 sutta. Koko metsästysvuoden kokonaispoistuma oli 78 sutta. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
loka 31, 2016 10:40

Susien kannanhoidollisen metsästyksen arviointi valmistunut – Metsästys jatkuu muutoksin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tammikuussa 2015 Suomen susikannan hoitosuunnitelman, jossa ehdotettiin kahden vuoden kokeilua suden metsästämiseksi aiempaa joustavammin. Metsästys sallittiin talvella 2015 sekä talvella 2016. Metsästys oli tarkoitus kohdentaa nuoriin susiin ja välttää lauman alfayksilöiden tappamista, jotta lauman elinvoimaisuus ei vaarantuisi. Hoitosuunnitelmassa edellytettiin, että kahden vuoden jälkeen tehdään arvio metsästyksestä ennen päätöstä metsästyksen jatkamisesta. Lue lisää

Suomen riistakeskus
loka 24, 2016 08:38

Kannanhoidollisia ilveslupia viime vuotta vähemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
loka 11, 2016 10:24

Tälle metsästysvuodelle 404 ilveksen metsästyskiintiö

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksella ilveksen metsästyskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella saa kaataa kannanhoidollisilla luvilla enintään 404 ilvestä. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
loka 11, 2016 10:16

Vuoden 2015 suurpetovahingot olivat 7,4 miljoonaa euroa

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2015 noin 7,4 miljoonan euron vahingot, mikä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Maa- ja metsätalousministeriö maksoi noin puolet vahingonkorvauksista toukokuussa ja nyt korvataan loput täysimääräisesti. Lue lisää

Suomen riistakeskus
syys 28, 2016 11:55

Ilveksen metsästys poronhoitoalueella alkaa

Ilvestä voi poronhoitoalueella metsästää kannanhoidollisilla poikkeusluvilla lokakuun 1. päivästä alkaen helmikuun loppuun saakka. Suomen riistakeskus myönsi tänä vuonna yhteensä kuusitoista poikkeuslupaa. Ilveksistä neljätoista voidaan pyydystää Kainuussa, yksi Koillismaalla ja yksi Lapissa. Lue lisää

Suomen riistakeskus
syys 08, 2016 12:11

Keski-Suomeen poikkeuslupa mehiläisvahinkoja aiheuttaneen karhun pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomeen vahinkoperusteisen poikkeusluvan yhden karhun pyyntiin. Poikkeusluvalla voidaan metsästää mehiläisvahinkoja aiheuttanut karhu Jyväskylän ja Jämsän kaupungeissa ja Muuramen kunnassa rajatulla alueella sijaitsevilla mehiläispesillä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lupa on voimassa kolme viikkoa. Lue lisää

Suomen riistakeskus
elo 19, 2016 13:00

Karhun metsästys alkaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 113 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen lauantaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 70 karhua, joista 15 läntisellä ja 55 itäisellä poronhoitoalueella. Lue lisää

Suomen riistakeskus
elo 16, 2016 09:50

Anna panoksesi ilveksen hoitosuunnitelman päivitystyöhön

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma päivitetään vuosien 2016–2017 välisenä aikana. Hoitosuunnitelman päivityksen keinovalikoimaan kuuluu eri teemoihin jaettu kansalaiskeskustelu internetissä. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua ilvekseen liittyvistä asioista päivitysprosessin tueksi. Lue lisää

Suomen riistakeskus
heinä 21, 2016 09:38

Poronhoitoalueen ilvespyynnin poikkeusluvat haettavissa

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys poronhoitoalueella alkaa lokakuun alussa. Pyyntiä varten on haettava poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Ilveksen kannanhoidolliset poikkeuslupahakemukset toivotaan jätettävän Suomen riistakeskukselle maanantaihin 8.8.2016 mennessä. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
heinä 01, 2016 17:33

Karhun kaatokiintiö 183 yksilöä

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi 183 karhua, mikä on 50 karhua enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteena on asetuksen avulla vakiinnuttaa karhukanta poronhoitoalueen ulkopuolella nykyiselle tasolle ja saada karhukanta leviämään laajemmalle alueelle. Lue lisää

kesä 22, 2016 10:00

Suurpedot.fi-sivusto palvelee nyt myös englanniksi ja ruotsiksi

Suurpedot.fi-sivusto on välittänyt jo kohta viisitoista vuotta virallista ja luotettavaa tietoa suurpedoista suomalaisille. Suomen suurpetoasiat kiinnostavat enenevässä määrin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Siksi Suurpedot.fi on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Lue lisää

Suomen riistakeskus
kesä 08, 2016 09:00

Sudenhoitosuunnitelman toteutus hyvässä vauhdissa

Tammikuussa 2015 hyväksytyn sudenhoitosuunnitelman toimenpiteistä jo puolet on toteutettu. Toimenpiteitä on toteutettu liittyen itse suteen, tiedonjakoon ja -hankintaan ja paikallisten mahdollisuuksiin olla edistämässä alueen susikannan hoitoa. Lue lisää

Suomen riistakeskus
kesä 07, 2016 13:44

Jätä hakemus syksyn karhujahtiin netissä

Poikkeusluvat karhun metsästykseen metsästysvuodelle 2016–2017 on nyt haettavissa. Hakemukset kannattaa jättää kätevästi Suomen riistakeskuksen sähköisessä lupahakemuspalvelussa. Poikkeuslupahakemukset tulee jättää 17. kesäkuuta mennessä. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
kesä 03, 2016 15:50

Kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi esitetään 178 karhua

Suomen riistakeskus
touko 13, 2016 13:54

Kerro mielipiteesi karhusta – vaikuta päivitettävään hoitosuunnitelmaan

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään tämän vuoden aikana. Hoitosuunnitelman päivityksessä tärkeässä roolissa on kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen prosessiin. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua Suomen karhuasioista päivitysprosessin tueksi. Lue lisää

Suomen riistakeskus
touko 13, 2016 13:47

Älä kesytä karhua ruokkimalla

Karhut ovat heränneet talviunilta. Karhuista tehdään paljon havaintoja keväällä ja alkukesällä, jolloin luonnossa on niukasti ravintoa tarjolla ja otsot liikkuvat jopa valoisan aikaan. Oppivainen eläin tarkastaa hyväksi havaitsemansa apajat joka vuosi. Karhuja ei saa houkutella ravinnolla riistakameroilla kuvattavaksi, sillä siten ne tottuvat ihmisen hajuun. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 07, 2016 13:09

Ilvessaalis koko maassa 486 ilvestä

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 486 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 477 eläintä. Tuoreimman kanta-arvion perusteella Suomessa on 2 700–2 795 vuotta vanhempaa ilvestä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 25, 2016 11:37

Suden kannanhoidollinen metsästys on päättynyt

Suden kannanhoidollinen metsästys on päättynyt. Susikannan hoitosuunnitelman mukaisilla kannanhoidollisilla poikkeusluvilla kaadettiin 43 sutta. Kolme poikkeuslupaa jäi käyttämättä Pohjois-Karjalassa. Tämä oli toinen pyyntikausi kaksivuotisesta kokeilusta, jonka pohjalta voidaan arvioida metsästyksen vaikutukset kantaan ja susien käyttäytymiseen. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 16, 2016 10:53

Jäljet, jätökset ja haaskat merkkejä suurpedoista

Näitkö suuren eläimen jälkiä lumessa tai löysitkö kenties raadon metsästä? Kaikki suurpetoihin liittyvät havainnot tulee ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilölle, joka voi varmistaa havainnon. Suurpetohavainnot ovat korvaamattoman tärkeä pohja suurpetokantojen seurannalle ja arvioinnille Suomessa. Lue lisää

Recent Facebook activity