Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö tammi 04, 2017 16:00

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoitettua ahmojen metsästystä porovahinkojen vähentämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 8 ahmaa Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue koko uutinen

joulu 22, 2016 15:51

Suden kaatokiintiö poronhoitoalueen ulkopuolella on 53 sutta

Susi haistelee maata talvimaisemassa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään asetuksella, että suden vuotuinen kaatokiintiö metsästysvuosille 2016–2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella 53 sutta. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen määrää nostettiin 13 sudella Luonnonvarakeskuksen tarkentuneen kanta-arvion vuoksi. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö marras 15, 2016 10:08

MMM esittää: Ensi talvena saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Kolme sutta jolkottelee lumihangella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään vuotuista 40 suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle metsästysvuosille 2016–2018. Edellinen asetus metsästysvuodelle 2015–2016 koski vain kannanhoidollista metsästystä. Kiintiö oli silloin 46 ja saaliiksi saatiin 43 sutta. Koko metsästysvuoden kokonaispoistuma oli 78 sutta. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 31, 2016 10:40

Susien kannanhoidollisen metsästyksen arviointi valmistunut – Metsästys jatkuu muutoksin

Susi heinikossa katsoo kameraan.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tammikuussa 2015 Suomen susikannan hoitosuunnitelman, jossa ehdotettiin kahden vuoden kokeilua suden metsästämiseksi aiempaa joustavammin. Metsästys sallittiin talvella 2015 sekä talvella 2016. Metsästys oli tarkoitus kohdentaa nuoriin susiin ja välttää lauman alfayksilöiden tappamista, jotta lauman elinvoimaisuus ei vaarantuisi. Hoitosuunnitelmassa edellytettiin, että kahden vuoden jälkeen tehdään arvio metsästyksestä ennen päätöstä metsästyksen jatkamisesta. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 11, 2016 10:24

Tälle metsästysvuodelle 404 ilveksen metsästyskiintiö

Ilves kesäturkissa puiden keskellä.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksella ilveksen metsästyskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella saa kaataa kannanhoidollisilla luvilla enintään 404 ilvestä. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 11, 2016 10:16

Vuoden 2015 suurpetovahingot olivat 7,4 miljoonaa euroa

Ahma juoksee lumihangella.

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2015 noin 7,4 miljoonan euron vahingot, mikä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Maa- ja metsätalousministeriö maksoi noin puolet vahingonkorvauksista toukokuussa ja nyt korvataan loput täysimääräisesti. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus elo 16, 2016 09:50

Anna panoksesi ilveksen hoitosuunnitelman päivitystyöhön

Ilves kesäturkissa puiden keskellä.

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma päivitetään vuosien 2016–2017 välisenä aikana. Hoitosuunnitelman päivityksen keinovalikoimaan kuuluu eri teemoihin jaettu kansalaiskeskustelu internetissä. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua ilvekseen liittyvistä asioista päivitysprosessin tueksi. Lue koko uutinen

kesä 22, 2016 10:00

Suurpedot.fi-sivusto palvelee nyt myös englanniksi ja ruotsiksi

Susi merkkaa reviiriä pissaamalla suolla ja katsoo kysyvästi. Kuvassa teksti Puhutko petoa?

Suurpedot.fi-sivusto on välittänyt jo kohta viisitoista vuotta virallista ja luotettavaa tietoa suurpedoista suomalaisille. Suomen suurpetoasiat kiinnostavat enenevässä määrin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Siksi Suurpedot.fi on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus kesä 08, 2016 09:00

Sudenhoitosuunnitelman toteutus hyvässä vauhdissa

Susi kävelee haaska suussa suolla.

Tammikuussa 2015 hyväksytyn sudenhoitosuunnitelman toimenpiteistä jo puolet on toteutettu. Toimenpiteitä on toteutettu liittyen itse suteen, tiedonjakoon ja -hankintaan ja paikallisten mahdollisuuksiin olla edistämässä alueen susikannan hoitoa. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö kesä 03, 2016 15:50

Kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi esitetään 178 karhua

Suomen riistakeskus touko 13, 2016 13:54

Kerro mielipiteesi karhusta – vaikuta päivitettävään hoitosuunnitelmaan

Karhu kurkistaa männyn takaa.

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään tämän vuoden aikana. Hoitosuunnitelman päivityksessä tärkeässä roolissa on kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen prosessiin. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua Suomen karhuasioista päivitysprosessin tueksi. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus helmi 16, 2016 10:53

Jäljet, jätökset ja haaskat merkkejä suurpedoista

Ahma juoksee lumihangella.

Näitkö suuren eläimen jälkiä lumessa tai löysitkö kenties raadon metsästä? Kaikki suurpetoihin liittyvät havainnot tulee ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilölle, joka voi varmistaa havainnon. Suurpetohavainnot ovat korvaamattoman tärkeä pohja suurpetokantojen seurannalle ja arvioinnille Suomessa. Lue koko uutinen

Suurpedot marras 30, 2015 09:12

Pelot suurpetoja kohtaan lievässä kasvussa

Nainen katsoo puisen rakennuksen ikkuna-aukosta ulkona vetisellä suolla seisovaa karhua. Karhun katse on kohti naista.

Punahilkka, Kolme pientä porsasta… Satujen pahikset ovat monesti suurpetoja, mikä omalta osaltaan ruokkii pelkoja suurpetoja kohtaan. Viime vuosina pelot suurpetoja kohtaan ovat hieman kasvaneet muun muassa kantojen kasvun myötä. Suurpetokantoja hoidetaan Suomessa kuitenkin erittäin suunnitelmallisesti. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus marras 12, 2015 11:20

Suden metsästyskiintiöksi esitetään enintään 39 yksilöä

Ihmiset istuvat pulpeteissa luokkahuoneessa ja seuraavat edessä seisovan miehen pitämää esitystä. Seinälle on heijastettu teksti Tiedotustilaisuus 12.11.2015Kuva: Annamari Alanne

Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaisen kannanhoidollisen metsästyksen toinen kokeiluvuosi käynnistyy tammikuun puolivälissä 2016. Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että 15.1.–15.2.2016 välisenä aikana saisi metsästää enintään 39 sutta susilaumoista, jotka on todettu vakiintuneiksi. Lue koko uutinen

loka 26, 2015 08:39

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Ilves talviturkissa lumisessa maisemassa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö loka 19, 2015 17:30

Kannanhoidollinen ilveksen metsästyskiintiö 497 yksilöä

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella saa metsästää kannanhoidollisilla luvilla enintään 497 ilvestä. Lue koko uutinen

syys 04, 2015 13:19

Toiminta suurpeto- ja riistakolareissa

On tärkeää toimia oikein, jos ajaa kolarin suurpedon tai riistan kanssa tai jos on ensimmäisenä kolaripaikalla. Selkeät toimintaohjeet auttavat onnettomuustilanteessa, ja autossa kuljetettava riistaonnettomuusmerkki helpottaa viranomaisten ja SRVA-henkilöiden työtä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus elo 19, 2015 10:21

Karhunmetsästys alkaa – metsästyslakiin muutoksia

Karhu aurinkoisessa metsässä.

Karhunmetsästys alkaa 20.8. Karhunmetsästystä koskevat rajoitukset kielletyistä pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä on säädetty metsästyslaissa 1.8.2015 alkaen. Hajuun tai ravintoon liittyvän haaskan tai muun ihmisen perustaman houkuttimen käyttö karhun houkuttelussa ja metsästyksessä on kielletty. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus heinä 28, 2015 09:55

Poronhoitoalueen ilvespyynnin poikkeusluvat haettavissa

Ilveksen metsästys kannanhoidollisella perusteella poronhoitoalueella on mahdollista lokakuun alusta alkaen. Pyyntiä varten on haettava poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Ilveksen kannanhoidolliset poikkeuslupahakemukset toivotaan jätettävän Suomen riistakeskukselle perjantaihin 7.8.2015 mennessä. Lue koko uutinen

Suurpedot heinä 21, 2015 08:00

Tiedätkö miten toimit, jos kohtaat karhun?

Karhu katsoo tuimasti kameraa kohti metsässä.

Marjaan tai sieneen tekisi mieli, mutta uskaltaako sinne mennä? Lähtökohtaisesti suurpedot väistävät ihmistä, mutta poikkeustapauksessa saatat joutua karhun kanssa silmäkkäin. Asiantuntija neuvoo, miten tulee toimia. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.