Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö
heinä 30, 2014 10:43

Ilveksen kaatokiintiö lausunnoille – Kannanhoitoalueisiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö
kesä 19, 2014 10:39

Ahman hoitosuunnitelma vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ahman hoitosuunnitelman. Ahma oli tähän asti ainoa suurpeto, jolla ei ollut hoitosuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on tukea ahmakannan kasvua ja levittäytymistä uusille alueille sekä ehkäistä ahman aiheuttamia porovahinkoja. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
kesä 04, 2014 10:17

Karhunkaatolupia vähennetään viime vuodesta

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 115 karhun kaatokiintiötä. Tämä olisi 17 karhua vähemmän kuin viime vuonna. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
touko 19, 2014 14:43

Haaskojen käyttö metsästyksessä halutaan kieltää osaksi vuotta

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Haaskaseminaarin Kuhmossa 15.5. Seminaarissa ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
huhti 30, 2014 10:30

Vuoden 2013 suurpetovahingot 8,5 miljoonaa euroa

Suomen riistakeskus
huhti 29, 2014 10:27

Luonnossa työskenteleville ohjeet suurpetojen kohtaamiseen

Luonnossa työskentelevä voi työssään kohdata jonkun Suomen suurpedoista: karhun, suden, ilveksen tai ahman. Luonnossa työtään tekeville ja heidän työnantajilleen on laadittu opas suurpetojen aiheuttamien pelkojen hälventämiseksi sekä toimintaohjeeksi kohtaamisien varalle. Lue lisää

Suomen riistakeskus
huhti 29, 2014 10:23

Kansalaiset aktiivisia sudenhoitosuunnitelman keskustelufoorumilla

Suomen riistakeskus päivittää yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa maa- ja metsätalousministeriölle vahvistettavaksi. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua työhön esittämällä näkemyksiään susista netissä olevalla keskustelufoorumilla. Seuraavaksi foorumilla avautuu keskustelu susien mahdollisista hyödyistä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 20, 2014 09:26

Susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään, osallistu ongelmien ratkaisujen kehittämiseen

Suomen riistakeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat avanneet internetissä kaikille avoimen keskustelufoorumin. Foorumilla on mahdollisuus osallistua susikannan hoidon toimenpiteiden kehittämiseen kertomalla omista kokemuksistaan ja esittämällä omat perustellut näkemyksensä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 30, 2014 09:13

Sudenhoitosuunnitelma päivitetään – Susialueiden ihmiset mukaan työhön

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2014 merkittävimpiä hankkeita on Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Ministeriö on tulosohjannut työn Suomen riistakeskuksen tehtäväksi. Suomen riistakeskus aloittaa susikannan hoitosuunnitelman päivitystyön tekemällä kaksi kyselytutkimusta. Niissä kysytään susialueilla asuvilta kansalaisilta ja sidosryhmiltä, miten juuri heidän alueellaan olisi susien suhteen hyvä toimia. Tulevasta hoitosuunnitelmasta halutaan tehdä selkeä ja konkreettinen toimintamalli, johon paikalliset ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja joka samalla turvaisi elinvoimaisen susikannan. Lue lisää

Recent Facebook activity