Ajankohtaista

Suomen riistakeskus
elo 18, 2017 12:30

Karhunmetsästys alkaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen sunnuntaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua, joista 25 läntisellä ja 60 itäisellä poronhoitoalueella. Lue lisää

Suomen riistakeskus
heinä 12, 2017 13:50

Karhun poikkeuslupia viime vuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua. Lue lisää

heinä 07, 2017 12:48

Kanta-arvio 2017: Ilveskanta edelleen hienoisessa laskussa

Uusimman arvion mukaan vuonna 2014 alkanut ilveskannan laskusuunta jatkuu. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Ennen metsästyskautta 2017/2018 Suomessa arvioidaan olevan 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 22, 2017 08:51

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saaliiksi kahdeksan ahmaa

Suomen riistakeskus myönsi helmikuussa poikkeusluvat kahdeksan porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Saaliiksi saatiin maaliskuun puoliväliin mennessä kuusi urosta ja kaksi naarasta. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 10, 2017 14:58

Ilvessaalis pienentyi – saalis 399 yksilöä

Ilveksen metsästyskausi päättyi helmikuun lopussa ja saaliiksi saatiin 399 ilvestä. Vuotta aikaisemmin saalis oli 486 ilvestä. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmässä kanta-arviossa ilvesten määräksi Suomessa arvioitiin 2490–2560 vuotta vanhempaa yksilöä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 28, 2017 14:00

Kaksi ahmapoikkeuslupaa Enontekiölle

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan kahden erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi Käsivarren paliskunnan vahinkoalueilta Enontekiöltä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 22, 2017 12:45

Susisaalis 25 sutta

Suomen riistakeskus on tammi- ja helmikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Lupia on haettu yhteensä 135 eläimen kaatamiseksi. Kielteisiä päätöksiä on tehty seitsemän kappaletta. Pääsääntöisesti poikkeuslupa on myönnetty yhdelle eläimelle kerrallaan. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 21, 2017 11:03

Kaksi uutta ahmapoikkeuslupaa myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt torstaina 16.2.2017 myönnettyjen neljän poikkeusluvan lisäksi poikkeusluvat kahden erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Toinen poikkeusluvista on myönnetty Lapin paliskunnan ja toinen Muonion ja Näkkälän paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 16, 2017 16:29

Ensimmäiset ahmapoikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat neljän erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat on myönnetty Pohjois-Sallan, Kemin-Sompion, Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntiin. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 31, 2017 12:53

Suden metsästys etenee

Suomen riistakeskus on tammikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 30 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Osassa myönteisiä päätöksiä kaadettavien eläinten määrää on rajattu haetusta. Kielteisiä päätöksiä on tehty viisi kappaletta. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 05, 2017 10:59

Ensimmäiset susiluvat Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan

Suomen riistakeskus on myöntänyt kaksi sutta koskevaa poikkeuslupaa yhteensä neljän eläimen metsästämiseen. Poikkeusluvat on myönnetty Etelä-Hämeeseen ja Pohjois-Karjalaan (Nurmeksessa ja Lieksassa olevalle alueelle). Poikkeusluvat on myönnetty laumoihin, jotka ovat liikkuneet toistuvasti pihoissa. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
tammi 04, 2017 16:00

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoitettua ahmojen metsästystä porovahinkojen vähentämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 8 ahmaa Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Lue lisää

joulu 22, 2016 15:51

Suden kaatokiintiö poronhoitoalueen ulkopuolella on 53 sutta

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään asetuksella, että suden vuotuinen kaatokiintiö metsästysvuosille 2016–2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella 53 sutta. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen määrää nostettiin 13 sudella Luonnonvarakeskuksen tarkentuneen kanta-arvion vuoksi. Lue lisää

Suomen riistakeskus
marras 15, 2016 10:11

Syksyllä saaliiksi 179 karhua

Päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi yhteensä 179 karhua, joista 69 kaadettiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueella. Ennen metsästyskauden alkua Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 720–1 840 yli vuoden ikäistä yksilöä. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
marras 15, 2016 10:08

MMM esittää: Ensi talvena saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään vuotuista 40 suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle metsästysvuosille 2016–2018. Edellinen asetus metsästysvuodelle 2015–2016 koski vain kannanhoidollista metsästystä. Kiintiö oli silloin 46 ja saaliiksi saatiin 43 sutta. Koko metsästysvuoden kokonaispoistuma oli 78 sutta. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
loka 31, 2016 10:40

Susien kannanhoidollisen metsästyksen arviointi valmistunut – Metsästys jatkuu muutoksin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tammikuussa 2015 Suomen susikannan hoitosuunnitelman, jossa ehdotettiin kahden vuoden kokeilua suden metsästämiseksi aiempaa joustavammin. Metsästys sallittiin talvella 2015 sekä talvella 2016. Metsästys oli tarkoitus kohdentaa nuoriin susiin ja välttää lauman alfayksilöiden tappamista, jotta lauman elinvoimaisuus ei vaarantuisi. Hoitosuunnitelmassa edellytettiin, että kahden vuoden jälkeen tehdään arvio metsästyksestä ennen päätöstä metsästyksen jatkamisesta. Lue lisää

Suomen riistakeskus
loka 24, 2016 08:38

Kannanhoidollisia ilveslupia viime vuotta vähemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
loka 11, 2016 10:24

Tälle metsästysvuodelle 404 ilveksen metsästyskiintiö

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksella ilveksen metsästyskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella saa kaataa kannanhoidollisilla luvilla enintään 404 ilvestä. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
loka 11, 2016 10:16

Vuoden 2015 suurpetovahingot olivat 7,4 miljoonaa euroa

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2015 noin 7,4 miljoonan euron vahingot, mikä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Maa- ja metsätalousministeriö maksoi noin puolet vahingonkorvauksista toukokuussa ja nyt korvataan loput täysimääräisesti. Lue lisää

Suomen riistakeskus
syys 28, 2016 11:55

Ilveksen metsästys poronhoitoalueella alkaa

Ilvestä voi poronhoitoalueella metsästää kannanhoidollisilla poikkeusluvilla lokakuun 1. päivästä alkaen helmikuun loppuun saakka. Suomen riistakeskus myönsi tänä vuonna yhteensä kuusitoista poikkeuslupaa. Ilveksistä neljätoista voidaan pyydystää Kainuussa, yksi Koillismaalla ja yksi Lapissa. Lue lisää

Recent Facebook activity