Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö touko 19, 2014 14:43

Haaskojen käyttö metsästyksessä halutaan kieltää osaksi vuotta

Karhu (Ursus arctos) on Euroopan suurin petoeläin. Puolikuvassa karhu on soulla ja katsoo ylöspäin.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Haaskaseminaarin Kuhmossa 15.5. Seminaarissa ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla. Lue koko uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö huhti 30, 2014 10:30

Vuoden 2013 suurpetovahingot 8,5 miljoonaa euroa

Suomen riistakeskus huhti 29, 2014 10:27

Luonnossa työskenteleville ohjeet suurpetojen kohtaamiseen

Luonnossa työskentelevä voi työssään kohdata jonkun Suomen suurpedoista: karhun, suden, ilveksen tai ahman. Luonnossa työtään tekeville ja heidän työnantajilleen on laadittu opas suurpetojen aiheuttamien pelkojen hälventämiseksi sekä toimintaohjeeksi kohtaamisien varalle. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus huhti 29, 2014 10:23

Kansalaiset aktiivisia sudenhoitosuunnitelman keskustelufoorumilla

Suomen riistakeskus päivittää yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa maa- ja metsätalousministeriölle vahvistettavaksi. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua työhön esittämällä näkemyksiään susista netissä olevalla keskustelufoorumilla. Seuraavaksi foorumilla avautuu keskustelu susien mahdollisista hyödyistä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus maalis 20, 2014 09:26

Susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään, osallistu ongelmien ratkaisujen kehittämiseen

Suomen riistakeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat avanneet internetissä kaikille avoimen keskustelufoorumin. Foorumilla on mahdollisuus osallistua susikannan hoidon toimenpiteiden kehittämiseen kertomalla omista kokemuksistaan ja esittämällä omat perustellut näkemyksensä. Lue koko uutinen

Suomen riistakeskus tammi 30, 2014 09:13

Sudenhoitosuunnitelma päivitetään – Susialueiden ihmiset mukaan työhön

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2014 merkittävimpiä hankkeita on Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Ministeriö on tulosohjannut työn Suomen riistakeskuksen tehtäväksi. Suomen riistakeskus aloittaa susikannan hoitosuunnitelman päivitystyön tekemällä kaksi kyselytutkimusta. Niissä kysytään susialueilla asuvilta kansalaisilta ja sidosryhmiltä, miten juuri heidän alueellaan olisi susien suhteen hyvä toimia. Tulevasta hoitosuunnitelmasta halutaan tehdä selkeä ja konkreettinen toimintamalli, johon paikalliset ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja joka samalla turvaisi elinvoimaisen susikannan. Lue koko uutinen

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.