Ajankohtaista

Suomen riistakeskus
maalis 16, 2015 11:00

Kannanhoidollinen sudenpyynti päättynyt tältä metsästysvuodelta

Suden kannanhoidollinen metsästys on päättynyt tältä kaudelta. Susikannan hoitosuunnitelman mukaisilla kannanhoidollisilla poikkeusluvilla kaadettiin 17 sutta. Tämä oli ensimmäinen vuosi kokeilusta, jonka vaikutuksia susilaumojen elinvoimaisuuteen ja kansalaisten asenteisiin susia kohtaan aletaan nyt arvioida tulevaisuutta varten. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 06, 2015 16:04

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä

Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
maalis 05, 2015 12:10

Ilvessaalis koko maassa 477 yksilöä

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 477 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 505 eläintä. Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Riistantutkimuksen tuorein kanta-arvio on 2 740 – 2 890 vuotta vanhempaa ilvestä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 27, 2015 15:00

Kannanhoidollisessa sudenpyynnissä on kaadettu 12 sutta

Kannanhoidollisessa sudenmetsästyksessä on saatu saaliiksi kaksitoista sutta neljän ensimmäisen metsästyspäivän aikana. Tänään on sudenmetsästyksen viides päivä. Suden kannanhoidollinen metsästys alkoi maanantaina 23.2. ja poikkeusluvat ovat voimassa sunnuntaihin 15.3. asti. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 23, 2015 09:29

Kannanhoidollisen sudenpyynnin saalistiedot julkaistaan Suomen riistakeskuksen sivuilla

Maanantaina 23.2. alkanutta kannanhoidollisen sudenpyynnin etenemistä voi seurata Suomen riistakeskuksen sivuilla olevasta susisaalistaulukosta. Suomen riistakeskus on myöntänyt 24 poikkeuslupaa susien kannanhoidolliseen metsästykseen, ja luvat ovat voimassa 21 vuorokautta. Lue lisää

helmi 20, 2015 13:25

Maanantaina alkava sudenmetsästys saa myös valvojat liikkeelle

Susia on metsästetty viime vuosina vain niiden aiheuttamien vahinkojen perusteella. Maanantaina 23.2. alkaa kuitenkin susien kannanhoidollinen metsästys ensimmäistä kertaa kahdeksan vuoteen. Suomen riistakeskus on myöntänyt koko maahan 24 poikkeuslupaa. Metsähallitus julkaisi Erätoimittajapäivillä Yli-Iissä linjauksia suden metsästyksen valvonnasta. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 19, 2015 08:24

Hallinto-oikeudet keskeyttivät susien poikkeuslupien täytäntöönpanot

Hämeenlinnan ja Turun hallinto-oikeudet keskeyttivät päätöksillään Pohjois-Hämeeseen, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen myönnettyjen susien poikkeuslupien täytäntöönpanot. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 02, 2015 12:07

Suomen riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä. Lue lisää

Metsähallitus
helmi 02, 2015 07:00

Suurpedot.fi päivitti ohjeet pedon kohtaamiseen

Suomalaiset kohtaavat yhä useammin suurpetoja luonnossa. Maan virallinen suurpetosivusto Suurpedot.fi vastasi lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen ja uudistui täysin. Sivustolta suomalaiset löytävät nyt muun muassa ohjeet suurpetojen kohtaamiseen. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 23, 2015 14:49

24 poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästämiseen

Suomen riistakeskus on myöntänyt 24 poikkeuslupaa susien kannanhoidolliseen metsästykseen. Poikkeusluvat on myönnetty vahvistetun susikannan hoitosuunnitelman ja maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen nojalla. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 12, 2015 14:01

Kannanhoidollisia poikkeuslupia haettiin 48 suden pyyntiin

Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että vuodesta 2015 alkaen susia voidaan kaataa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Suomen riistakeskukselle on 9. tammikuuta mennessä saapunut 18 hakemusta, joilla haetaan lupaa yhteensä 48 suden metsästämiseen 27 susireviirillä. Eniten lupia haetaan Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 29, 2014 13:55

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Toholammin ja Lestijärven alueelle

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin toistuvien pihakäyntien perusteella. Hakemuksella haettiin poikkeuslupaa 6 suden pyyntiin Toholammilla ja Lestijärvellä sijaitsevalle hakemusalueelle. Hakemusta perusteltiin karjankasvatukselle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemisellä ja yleisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 22, 2014 13:47

Sudenpyynnin poikkeuslupien haku vuodelle 2015

Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että vuodesta 2015 alkaen susia voidaan kaataa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Kannanhoitosuunnitelma on lausuntokierroksella, mutta tulevaa muutosta ennakoiden poikkeuslupia sudenpyyntiin tulee hakea jo 9. tammikuuta mennessä Suomen riistakeskukselta. Lupakiintiö ja -ehdot määräytyvät lopullisesti asetuksen tullessa voimaan. Lue lisää

joulu 19, 2014 13:17

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille 18.12. Sen tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviireillä asuvien ihmisten tarpeet. Susien määrä alkoi vähentyä vuonna 2007. Todennäköisenä syynä tähän pidetään salametsästystä. Toisaalta susialueilla asuvat ihmiset ovat kokeneet, ettei heillä ole keinoja puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin. Näihin haasteisiin etsitään nyt ratkaisua. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 15, 2014 08:48

Suomen riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä. Sudet ovat kyseisellä alueella tappaneet ainakin kaksi koiraa ja vahingoittaneet yhtä. Lisäksi sudet ovat toistuvasti liikkuneet lähellä asutusta, joka on johtanut siihen, että alueella on järjestetty koulukyydityksiä pihasta saakka. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 12, 2014 08:47

Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Karjalaan poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Pohjois-Karjalassa. Poikkeuslupa on myönnetty Joensuun, Juuan ja Kontiolahden kuntien alueelle sijoittuvalle hakemusalueelle. Sudet ovat kyseisellä alueella tappaneet syksyn aikana toistuvasti koiria. Viimeisin koirantappo tapahtui tällä viikolla. Suden tappamia koiria on todettu varmuudella seitsemän kappaletta. Lisäksi kaksi koiraa on kadonnut olosuhteissa, joissa niiden voidaan olettaa joutuneen suden tappamiksi. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 03, 2014 08:51

Suomen riistakeskus myönsi Tohmajärvelle poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan suden pyyntiin Pohjois-Karjalassa. Poikkeuslupa on myönnetty Tohmajärvelle ja osin Kiteelle sijoittuvalle hakemusalueelle. Lue lisää

Suomen riistakeskus
marras 11, 2014 16:41

Karhusaalis hieman edellisvuotta pienempi

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella Suomessa saatiin saaliiksi 117 karhua. Saaliista 44 karhua saatiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueelta. Ennen metsästyskautta Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 140–1 270 yli vuoden ikäistä yksilöä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
loka 23, 2014 15:41

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 503 ilveksen pyytämiseen. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
syys 16, 2014 11:22

Ilveksen metsästyskiintiöt vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Kiintiöt asetettiin kahdelle kannanhoitoalueelle, jotka ovat poronhoitoalue ja muu Suomi. Kannanhoitoalueet määritellään ilveksen hoitosuunnitelmassa. Lue lisää

Recent Facebook activity