Ajankohtaista

Suomen riistakeskus
helmi 19, 2015 08:24

Hallinto-oikeudet keskeyttivät susien poikkeuslupien täytäntöönpanot

Hämeenlinnan ja Turun hallinto-oikeudet keskeyttivät päätöksillään Pohjois-Hämeeseen, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen myönnettyjen susien poikkeuslupien täytäntöönpanot. Lue lisää

Suomen riistakeskus
helmi 02, 2015 12:07

Suomen riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä. Lue lisää

Metsähallitus
helmi 02, 2015 07:00

Suurpedot.fi päivitti ohjeet pedon kohtaamiseen

Suomalaiset kohtaavat yhä useammin suurpetoja luonnossa. Maan virallinen suurpetosivusto Suurpedot.fi vastasi lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen ja uudistui täysin. Sivustolta suomalaiset löytävät nyt muun muassa ohjeet suurpetojen kohtaamiseen. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 23, 2015 14:49

24 poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästämiseen

Suomen riistakeskus on myöntänyt 24 poikkeuslupaa susien kannanhoidolliseen metsästykseen. Poikkeusluvat on myönnetty vahvistetun susikannan hoitosuunnitelman ja maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen nojalla. Lue lisää

Suomen riistakeskus
tammi 12, 2015 14:01

Kannanhoidollisia poikkeuslupia haettiin 48 suden pyyntiin

Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että vuodesta 2015 alkaen susia voidaan kaataa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Suomen riistakeskukselle on 9. tammikuuta mennessä saapunut 18 hakemusta, joilla haetaan lupaa yhteensä 48 suden metsästämiseen 27 susireviirillä. Eniten lupia haetaan Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 29, 2014 13:55

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Toholammin ja Lestijärven alueelle

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin toistuvien pihakäyntien perusteella. Hakemuksella haettiin poikkeuslupaa 6 suden pyyntiin Toholammilla ja Lestijärvellä sijaitsevalle hakemusalueelle. Hakemusta perusteltiin karjankasvatukselle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemisellä ja yleisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 22, 2014 13:47

Sudenpyynnin poikkeuslupien haku vuodelle 2015

Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että vuodesta 2015 alkaen susia voidaan kaataa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Kannanhoitosuunnitelma on lausuntokierroksella, mutta tulevaa muutosta ennakoiden poikkeuslupia sudenpyyntiin tulee hakea jo 9. tammikuuta mennessä Suomen riistakeskukselta. Lupakiintiö ja -ehdot määräytyvät lopullisesti asetuksen tullessa voimaan. Lue lisää

joulu 19, 2014 13:17

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille 18.12. Sen tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviireillä asuvien ihmisten tarpeet. Susien määrä alkoi vähentyä vuonna 2007. Todennäköisenä syynä tähän pidetään salametsästystä. Toisaalta susialueilla asuvat ihmiset ovat kokeneet, ettei heillä ole keinoja puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin. Näihin haasteisiin etsitään nyt ratkaisua. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 15, 2014 08:48

Suomen riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä. Sudet ovat kyseisellä alueella tappaneet ainakin kaksi koiraa ja vahingoittaneet yhtä. Lisäksi sudet ovat toistuvasti liikkuneet lähellä asutusta, joka on johtanut siihen, että alueella on järjestetty koulukyydityksiä pihasta saakka. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 12, 2014 08:47

Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Karjalaan poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Pohjois-Karjalassa. Poikkeuslupa on myönnetty Joensuun, Juuan ja Kontiolahden kuntien alueelle sijoittuvalle hakemusalueelle. Sudet ovat kyseisellä alueella tappaneet syksyn aikana toistuvasti koiria. Viimeisin koirantappo tapahtui tällä viikolla. Suden tappamia koiria on todettu varmuudella seitsemän kappaletta. Lisäksi kaksi koiraa on kadonnut olosuhteissa, joissa niiden voidaan olettaa joutuneen suden tappamiksi. Lue lisää

Suomen riistakeskus
joulu 03, 2014 08:51

Suomen riistakeskus myönsi Tohmajärvelle poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan suden pyyntiin Pohjois-Karjalassa. Poikkeuslupa on myönnetty Tohmajärvelle ja osin Kiteelle sijoittuvalle hakemusalueelle. Lue lisää

Suomen riistakeskus
marras 11, 2014 16:41

Karhusaalis hieman edellisvuotta pienempi

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella Suomessa saatiin saaliiksi 117 karhua. Saaliista 44 karhua saatiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueelta. Ennen metsästyskautta Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 140–1 270 yli vuoden ikäistä yksilöä. Lue lisää

Suomen riistakeskus
loka 23, 2014 15:41

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 503 ilveksen pyytämiseen. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
syys 16, 2014 11:22

Ilveksen metsästyskiintiöt vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Kiintiöt asetettiin kahdelle kannanhoitoalueelle, jotka ovat poronhoitoalue ja muu Suomi. Kannanhoitoalueet määritellään ilveksen hoitosuunnitelmassa. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
heinä 30, 2014 10:43

Ilveksen kaatokiintiö lausunnoille – Kannanhoitoalueisiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö
kesä 19, 2014 10:39

Ahman hoitosuunnitelma vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ahman hoitosuunnitelman. Ahma oli tähän asti ainoa suurpeto, jolla ei ollut hoitosuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on tukea ahmakannan kasvua ja levittäytymistä uusille alueille sekä ehkäistä ahman aiheuttamia porovahinkoja. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
kesä 04, 2014 10:17

Karhunkaatolupia vähennetään viime vuodesta

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 115 karhun kaatokiintiötä. Tämä olisi 17 karhua vähemmän kuin viime vuonna. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
touko 19, 2014 14:43

Haaskojen käyttö metsästyksessä halutaan kieltää osaksi vuotta

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Haaskaseminaarin Kuhmossa 15.5. Seminaarissa ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö
huhti 30, 2014 10:30

Vuoden 2013 suurpetovahingot 8,5 miljoonaa euroa

Suomen riistakeskus
huhti 29, 2014 10:27

Luonnossa työskenteleville ohjeet suurpetojen kohtaamiseen

Luonnossa työskentelevä voi työssään kohdata jonkun Suomen suurpedoista: karhun, suden, ilveksen tai ahman. Luonnossa työtään tekeville ja heidän työnantajilleen on laadittu opas suurpetojen aiheuttamien pelkojen hälventämiseksi sekä toimintaohjeeksi kohtaamisien varalle. Lue lisää

Recent Facebook activity