Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
maalisk. 20, 2014 09:26

Susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään, osallistu ongelmien ratkaisujen kehittämiseen

Kuva: Lassi Rautiainen

Suomen riistakeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat avanneet internetissä kaikille avoimen keskustelufoorumin. Foorumilla on mahdollisuus osallistua susikannan hoidon toimenpiteiden kehittämiseen kertomalla omista kokemuksistaan ja esittämällä omat perustellut näkemyksensä.

Päivitystyössä halutaan ottaa huomioon paikallisten ihmisten näkemyksiä susikannan hoidon toimenpiteistä. Tavoitteena on, että keskustelijoiden välisen vuorovaikutuksen kautta löydetään uudenlaisia näkemyksiä ja toimintaehdotuksia susikannan hoitoon, ongelmiin sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Keskustelua käydään internetissä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua itselleen sopivana hetkenä, paikasta riippumatta.

Keskustelufoorumilla edetään ongelmien määrittelyjen kautta ratkaisujen pohtimiseen ja positiivisuuden rakentamiseen. Ensimmäisenä avautuu keskustelu aiheesta: millaista on suden ongelmallinen käyttäytyminen? Koska erityisasemassa susiongelmien ratkaisemisessa ovat paikalliset, susireviireillä asuvat ihmiset, on keskustelualueet ositettu susireviiriryhmittäin. Näin susireviireillä asuvien näkemykset tulevat korostetusti esille. Foorumilla on omat alueet myös poronhoitoalueen ja susireviirialueiden ulkopuolella asuville.

Sekä keskustelufoorumin kautta syntyneet ideat ja ajatukset että huhtikuussa toteutettavan kansalaiskyselyn tulokset luovat pohjaa syksyllä 2014 järjestettäville paikallisille työpajoille susireviirialueilla. Työpajojen tavoitteena on koostaa ja edelleen kehittää toimenpiteitä Suomen susikannan hoidolle. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla voidaan vastata ihmisten kokemaan huoleen ja vahinkoihin sekä turvata susikannan säilyminen. Luonnos uudeksi hoitosuunnitelmaksi valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi.

Keskustelufoorumi: www.sudenhoitosuunnitelma.fi

Lisätietoja:

Mikael Luoma, projektipäällikkö, sudenhoitosuunnitelma, Suomen riistakeskus
p. 029 431 2271, mikael.luoma@riista.fi

Juha Hiedanpää, tutkija, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
p. 029 532 7801, juha.hiedanpaa@rktl.fi

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.